plectri

Dit is de privacyverklaring van RegioCultuurCentrum Idea (hierna te noemen: “Idea”), bestaande uit Bibliotheek, KunstenCentrum, Theater, CultuurPunt, KunstUitleen en Volksuniversiteit. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Idea.

Idea gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Idea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Idea sluit met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst.

Persoonsgegevens
Idea kan persoonsgegevens over jou verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

  • Je maakt gebruik van diensten van Idea
  • Je levert diensten aan Idea
  • Je hebt zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website
  • Je hebt toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken c.q. te gebruiken

Om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en om afspraken met jou na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van te voren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Beeldmateriaal
Hoe gaat Idea om met beeldmateriaal van cursisten, en deelnemers aan activiteiten?
Tijdens onze lessen en acitiviteiten, zoals eindvoorstellingen, presentaties, optredens, lezingen en soortgelijke activiteiten, maken wij beeldopnames, zoals foto’s en video’s. Beeldmateriaal is voor Idea belangrijk als verslaglegging, maar ook als illustratie in onze communicatie-uitingen, zoals drukwerk, social media en de website.
Bij inschrijving vragen we je toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Mocht je geen toestemming geven, dan is het echter mogelijk dat je (of jouw kind) bijvoorbeeld niet mee kan doen aan de eindpresentatie van theater, dans, circus of musical.

Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen via

Zorgvuldigheid
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal:
We publiceren geen foto’s of video’s waardoor je schade kunt ondervinden en we plaatsen hierbij geen namen. Videoregistraties worden alleen gedeeld met mede-cursisten.
Als we foto’s willen gebruiken waarop jij of je kind prominent in beeld bent/ is, zoals op de voorkant van drukwerk zoals flyers, posters en banners, vragen we opnieuw om je toestemming.
Je toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van Idea. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of video’s maken tijdens lessen, voorstellingen of andere evenementen. Idea heeft daar geen invloed op, maar als wij dit zien, zullen we mensen altijd vragen om terughoudend te zijn bij het publiceren ervan.

De toestemming kun je te allen tijde weer intrekken (met uitzondering van de registraties van eindpresentaties en evenementen van Idea). Email ons dan met ‘verzoek tot intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal’ en je naam via

Nieuwsbrieven
Je kunt jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je de gegevens die wij over je hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Cookies
Het beleid dat Idea hanteert omtrent cookies vind je in ons cookiebeleid.

Voor vragen of informatie neem je contact via .