plectri

Dit is de privacyverklaring van RegioCultuurCentrum Idea (hierna te noemen: “Idea”), bestaande uit Bibliotheek, KunstenCentrum, Theater, CultuurPunt, KunstUitleen en Volksuniversiteit. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Idea.

Idea gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Idea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Idea sluit met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst.

Idea kan persoonsgegevens over jou verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

  • Je maakt gebruik van diensten van Idea
  • Je levert diensten aan Idea
  • Je hebt zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website
  • Je hebt toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken c.q. te gebruiken

Om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en om afspraken met jou na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van te voren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Je kunt jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je de gegevens die wij over je hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Het beleid dat Idea hanteert omtrent cookies vind je in ons cookiebeleid.

Voor vragen of informatie neem je contact op met de functionaris gegevensverwerking Yvette van Ee via .