plectri

Door meedoen samen verder komen

Idea heeft in 2017 haar activiteiten verder ontwikkeld op basis van haar visie 2017-2020. ‘Door meedoen samen verder komen’ vormt het hoofdthema voor de ontwikkeling van de organisatie. Wij beseffen ons dat we in een snel veranderende maatschappij met veel onzekerheden leven. We hebben te maken met sociaaleconomische, technologische en ontwikkelingstrends. De kloof tussen mensen die alle veranderingen in de maatschappij kunnen bijhouden en degenen die dit niet kunnen, zien we groter worden. We hebben veel laaggeletterden, burgers die niet digitaal vaardig zijn, werkzoekenden en steeds meer mensen die een vorm van maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Idea wil proactief inspelen op deze veranderingen waardoor we – gebruikmakend van onze collectie en de groeiende culturele en educatieve activiteiten – steeds meer mensen kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Wij willen van betekenis zijn voor zoveel mogelijk burgers en hen zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener maken, zodat ze mee kunnen in een snel veranderende maatschappij. Alle burgers kansen bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen door meedoen samen verder komen. Dit geldt overigens ook voor onze medewerkers en de vele vrijwilligers die activiteiten onder de vlag en verantwoordelijkheid van Idea uitvoeren.

In dit jaarverslag 2017 leest u over onze activiteiten, hoe wij burgers bereiken met taalonderwijs, digitale vaardigheid, educatie, culturele ontmoetingen, veel cursussen op het terrein van creativiteit, theatervoorstellingen van professionals en amateurs. Hoe wij een huis van ontmoeting en verblijf vormen voor jong en oud. Hoe wij jonge mensen in het primair onderwijs kennis laten maken met cultuur, zoals dans, taal, beeldende vorming of erfgoed. En hoe we lezen dichtbij brengen met de Bibliotheek op School. Dit doen wij met professionele medewerkers, ervaren en enthousiaste vrijwilligers en met een grote groep samenwerkingspartners in de diverse gemeenten. Een goed initiatief heeft zich in 2017 ontwikkeld tussen de stichtingen Balans, MEE, SWOS en Idea in de gemeente Soest om samen de maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van participatie en betrokkenheid voor burgers lokaal te ondersteunen. ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ is hier op onze samenwerking van toepassing. Of de ontwikkeling van de verschillende cultuurhuizen in Soesterberg

(De Linde), Maartensdijk (De Vierstee), De Bilt (Het Lichtruim) en Bunnik (de Kersentuin). Belangrijke locaties van ontmoeting, waarbinnen verschillende organisaties programmatisch samenwerking zoeken om de burger mee te laten doen.

Wij leren iedere dag en u ook. Laten we samenwerken aan de ontwikkeling van onze lokale samenleving. U bent van harte uitgenodigd mee te doen in RegioCultuurCentrum Idea in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist.

Bonne Westdorp

Directeur/Bestuurder Idea

Jaarverslag Idea 2017

 

Infographics

De Bilt

Bunnik

Soest

Zeist

 

 

Snel naar

deBibliotheek h50
Bibliotheek2017
KunstenCentrum h50
Kunstencentrum2017
Theater h50
Theater2017
KunstUitleen h50
Kunstuitleen2017
CultuurPunt h50
Cultuurpunt2017
VolksUniversiteit
Volksuniversiteit2016