plectri

RegioCultuurCentrum Idea is een actieve, klantgerichte organisatie voor alle burgers in de samenleving. Idea bestaat uit zes bibliotheken, een kunstencentrum, een theater, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. Bij Idea is iedereen welkom en het is dan ook de meest bezochte publieke instelling in de vier gemeenten. Er werken 80 medewerkers bij Idea in dienst en daarnaast veel ZZP'ers. Ook zijn er ongeveer 180 vrijwilligers aan Idea verbonden.

Missie
Idea biedt kansen aan alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving. Samen met partners in cultuur, onderwijs, zorg en welzijn zorgen we ervoor dat iedereen  zich in een veilige en vertrouwde omgeving kan blijven ontwikkelen. Dat is de missie van Idea voor de samenleving!

Directie & Managementteam
Directeur/bestuurder Frans Funnekotter is eindverantwoordelijk voor het bestuur en het management van RegioCultuurCentrum Idea.
Het managementteam bestaat uit:
Frans Funnekotter, directeur/bestuurder
Monica Kalbvleesch, manager Idea Soest & Soesterberg
Marieke Wiersma, manager Idea Bilthoven, Bunnik & Maartensdijk
Lieneke Koot, manager bedrijfsvoering
Jelle Verhoeks, accountmanager Zeist
Judith van Wijck Jurriaanse, HR adviseur

Staf
De staftaken ICT, Financiën, Kwaliteitszorg en Marketing en Communicatie zijn ondergebracht in het takenpakket van de managers. Enkele staftaken zijn uitbesteed aan externe dienstverleners. De operationele sturing en resultaatverantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk neergelegd in de organisatie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van RegioCultuurCentrum Idea bestaat uit:
De heer G. Cazemier, voorzitter
Mevrouw J.H. Baarda
De heer W. Langeveld
Mevrouw E.B.E. Roos
Mevrouw A. Veldhuizen

Profielschets Raad van Toezicht
Lees hier

RegioCultuurCentrum Idea onderschrijft de Governance Code Cultuur en beschikt over een culturele ANBI-status.

 GCC beeldmerk kleur print

 

 

 

 

 

 

Idealen van Idea
De klant staat bij Idea voorop. Wij werken er hard aan om klanten plezier en ontwikkeling te bieden, actueel en verrassend te blijven, deskundig antwoord en advies te geven en iedereen een prettig verblijf te garanderen. In de Idealen van Idea omschrijven we wat wij zo belangrijk vinden. De Idealen van Idea

 

Snel naar

deBibliotheek h50
Bibliotheek2017
KunstenCentrum h50
Tekenen schilderen
Theater h50
Theater2019
KunstUitleen h50
Kunstuitleen2017
CultuurPunt h50
Cultuurpunt2017
VolksUniversiteit
Volksuniversiteit2016