plectri

RegioCultuurCentrum Idea is een actieve, klantgerichte organisatie voor alle burgers in de samenleving. Idea bestaat uit zes bibliotheken, een kunstencentrum, een theater, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. Bij Idea is iedereen welkom en het is dan ook de meest bezochte publieke instelling in de vier gemeenten. Er werken 100 medewerkers in dienst bij Idea en daarnaast vele ZZP'ers en ongeveer 165 vrijwilligers.

Missie
Idea biedt kansen aan alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving. Samen met partners in cultuur, onderwijs, zorg en welzijn zorgen we ervoor dat iedereen  zich in een veilige en vertrouwde omgeving kan blijven ontwikkelen. Dat is de missie van Idea voor de samenleving!

Idealen van Idea
De klant staat bij Idea voorop. Wij werken er hard aan om klanten plezier en ontwikkeling te bieden, actueel en verrassend te blijven, deskundig antwoord en advies te geven en iedereen een prettig verblijf te garanderen. In de Idealen van Idea omschrijven we wat wij zo belangrijk vinden. De Idealen van Idea

Directie
Directeur/bestuurder Bonne Westdorp is eindverantwoordelijk voor het bestuur en het management van RegioCultuurCentrum Idea. Hij is tevens voorzitter van het managementteam van de organisatie.

Managementteam
Het managementteam van RegioCultuurCentrum Idea bestaat uit:
Bonne Westdorp, directeur/bestuurder
Monica Kalbvleesch, manager Kunstencentrum & Theater
Lieneke Koot, manager Bibliotheken
Leo van Heereveld, manager Cultuur en Educatie

Staf
De staftaken ICT, Financiën, HRM, Kwaliteitszorg en Marketing en Communicatie zijn ondergebracht in het takenpakket van de managers. Enkele staftaken zijn uitbesteed aan externe dienstverleners. De operationele sturing en resultaatverantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk neergelegd in de organisatie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van RegioCultuurCentrum Idea bestaat uit:
De heer G. Cazemier, voorzitter
De heer E. Alkemade
Mevrouw J.H. Baarda
De heer W. Langeveld
Mevrouw E.B.E. Roos
Mevrouw A. Veldhuizen

Profielschets Raad van Toezicht
Lees hier

RegioCultuurCentrum Idea onderschrijft de Governance Code Cultuur en beschikt over een culturele ANBI-status.

 GCC beeldmerk kleur print

 

Snel naar

deBibliotheek h50
Bibliotheek2017
KunstenCentrum h50
Kunstencentrum2017
Theater h50
Theater2017
KunstUitleen h50
Kunstuitleen2017
CultuurPunt h50
Cultuurpunt2017
VolksUniversiteit
Volksuniversiteit2016