plectri

PERSBERICHT
Soest, 31 mei 2017

RegioCultuurCentrum Idea: dubbel gecertificeerd en hoog gewaardeerd

RegioCultuurCentrum Idea is op de kwaliteit van haar organisatie getoetst en heeft op 10 mei jl. een positief certificeringsrapport ontvangen. Zowel de bibliotheken van Idea als het kunstencentrum zijn met vlag en wimpel voor de certificering geslaagd. De certificering volgens het ‘Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst’ en de ‘Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken’ heeft veel positieve waardering van de auditors opgeleverd. Idea is de grootste culturele organisatie in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist en is van betekenis voor veel mensen in de maatschappij. De bibliotheken en het kunstencentrum van Idea versterken elkaar in een breed cultuureducatie aanbod met lezen, kunst, mediawijsheid en cultuur op basisscholen in de regio. Ze ontwikkelen samen ook projecten in het sociaal domein, waardoor meer mensen mee kunnen doen in de samenleving.

Kernwaarden zijn de leidraad
Het managementteam van Idea heeft volgens het auditteam een concrete visie op haar strategie en de doelen voor de komende beleidsperiode. Idea wil de komende periode alle burgers de mogelijkheid bieden om zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener te worden, zodat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Deze kernwaarden zijn de leidraad voor het brede aanbod van Idea. Om dit te bereiken heeft Idea aan een netwerk van samenwerkingspartners gebouwd. De vier kernwaarden zijn zichtbaar in de nieuwe samenwerkingsprojecten voor kinderen, nieuwkomers, mensen die werk zoeken, mensen die hun eigen bedrijf starten en ouderen.

Door meedoen samen verder komen
Idea wil aan iedereen de mogelijkheid bieden om verder te komen in de maatschappij en werkt veel samen met andere aanbieders in kunst en cultuur en welzijn en zorg. Idea ontwikkelt cultuureducatie-projecten om kinderen permanent in contact te brengen met kunst, mediawijsheid en leesbevordering. De vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en kunstorganisaties zijn erg tevreden over de samenwerking en de activiteiten die zorgvuldig uitgevoerd worden, blijkt uit de audit.

Voor volwassenen biedt Idea projecten om mensen met een taalachterstand of digitale achterstand te ondersteunen en om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te helpen. Idea wil nieuwe culturele activiteiten ontwikkelen om nog meer van toegevoegde waarde te zijn. De vraag die zowel bij de politiek als in de samenleving leeft, is hierin leidend. Omdat Idea met vier gemeenten te maken heeft, verschilt de invulling van het aanbod, dit is afhankelijk van de opdrachten die Idea krijgt en de ruimte die de gemeenten bieden.

Gedreven medewerkers
De auditors waarderen dat er bij Idea gekwalificeerde, gedreven en initiatiefrijke mensen werken. In de gesprekken met de medewerkers ervaren ze een goede sfeer en het valt op dat medewerkers veel informatie geven die met elkaar op één lijn ligt. Dit zien ze in de hele organisatie. De directeur, managers, docenten en medewerkers zorgen er samen voor, dat Idea haar klanten en cursisten een interessant en gevarieerd aanbod op het gebied van lezen, taal, mediawijsheid, kunst en cultuur biedt.

Persoonlijke benadering
De klant voelt zich gekend, blijkt uit de gesprekken van de auditors met diverse klantgroepen. De lijnen binnen Idea zijn kort, dat zeggen zowel de geïnterviewde medewerkers als de klanten. De medewerkers kennen veel klanten en dat waarderen ze.

Professionele uitstraling
Idea is een grote organisatie met een professionele uitstraling. Idea heeft meer dan 29.000 bibliotheekleden; 16.000 deelnemers aan cultuureducatie-projecten; 15.000 theaterbezoekers en ruim 1.500 cursisten die wekelijks een cursus in de bibliotheken, het kunstencentrum en bij de volksuniversiteit volgen. In totaal bezoeken 550.000 burgers de vestigingen voor al deze activiteiten. De onderzoekers die Idea controleren, hebben een positief beeld gekregen van de kwaliteit van de organisatie. Ze waarderen de goede documentatie ter voorbereiding, de goed gedocumenteerde essentiële processen en de publieke uitingen die er aantrekkelijk en goed verzorgd uit zien, zoals de brochures en de website. Dat draagt bij aan de professionele uitstraling van Idea.

Trots en vol vertrouwen
Idea is trots op het positieve certificeringsrapport dat ze met haar medewerkers voor de inwoners van de vier gemeenten heeft bereikt. De medewerkers van Idea zijn blij dat ze op de ingeslagen weg nog meer inwoners kunnen ondersteunen om zich te blijven ontwikkelen en een volwaardige plek binnen de maatschappij te houden of te realiseren.

 

Snel naar

deBibliotheek h50
Bibliotheek2017
KunstenCentrum h50
Tekenen schilderen
Theater h50
Theater2019
KunstUitleen h50
Kunstuitleen2017
CultuurPunt h50
Cultuurpunt2017
VolksUniversiteit
Volksuniversiteit2016