plectri

facebook-icon

Samen met Kunst Centraal organiseert Idea in schooljaar 2018-2019 in Soest en Soesterberg voor het zesde jaar het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het verdiepingsprogramma 2017-2020, met 8 verdiepingslessen, sluit aan op het bestaande cultuurprogramma. Omdat het verdiepingsprogramma wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn er geen extra kosten voor scholen aan verbonden. In totaal zijn er 21 scholen voor primair onderwijs in Soest waarvan er 18 deelnemen aan het Cultuur- en Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit A en B.

Meer informatie
Voor meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit kun je contact opnemen met Valerie van Valkenburg, teamleider Kunstencentrum & Onderwijsprojecten: 035 609 58 28 of .

Wat betekent het verdiepingsprogramma voor scholen in Soest en Soesterberg?
De scholen krijgen per schooljaar vier projecten in het cultuurprogramma;

  • Per project in het cultuurprogramma vindt er geconcentreerd een verdieping plaats voor de leerlingen op het gebied van kunsteducatie en media-educatie;
  • De elementen uit het vernieuwde verdiepingsprogramma sluiten geheel aan op de projecten in het cultuurprogramma;
  • De verdieping voor leerkrachten bestaat uit deskundigheidsbevordering op het gebied van digitale geletterdheid/mediawijsheid (de Visietraining Digitale geletterdheid voor schoolteams en de Leerkrachtentraining Digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk) en op het gebied van kunsteducatie (netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering op een gewenste kunstdiscipline).

Hieronder vind je de omschrijvingen van het cultuurprogramma en het bijbehorende verdiepingsprogramma. Alle roosters van het Verdiepingsprogramma voor jouw school vind je op de website van Kunst Centraal (scholen Soest A, scholen Soest B). De roosters van het Cultuurprogramma, Verdiepingsprogramma en Kunstmenu zijn daar gecombineerd.

Scholen Soest A
OBS De Buut, St. Carolusschool, OBS De Egelantier, 3e Van der Huchtschool, Basisschool De Insingerschool, De Ludgerusschool, Basisschool De Postiljon, OBS De Startbaan, Basisschool De Wegwijzer, CBS De Werveling.
Roosters

Groep Omschrijving programma
Groep 1/2 Zooi! Mooi?
Groep 3/4 Wie woont of werkt waar?
Groep 5/6 Plaatselijke figuren
Groep 7/8 Het plot

 

Scholen Soest B
CBS De Bron, Basisschool De Achtbaan, Basisschool Da Costaschool, RK Daltonschool De Driesprong, 2e Van der Huchtschool, 1e Van der Huchtschool, Montessorischool Soest, Prof. J. Waterinkschool, Prins Willem Alexanderschool.
Roosters

Groep Omschrijving programma
Groep 1/2 Hoor mijn plekje
Groep 3/4 Loop rond met de hond
Groep 5/6 Sporen in het land
Groep 7/8 De klas van '45