plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-iconlinkedin-iconyoutube-icon

Samen met Kunst Centraal ontwikkelt Kunstencentrum Idea jaarlijks een cultuur- en verdiepingsprogramma voor alle scholen. Kunst Centraal verzorgt het cultuurprogramma en Idea verzorgt het Cultuureducatie met Kwaliteit programma. Centraal in de lessen van Cultuureducatie met Kwaliteit staan media-educatie, leesbevordering en kunsteducatie. Essentieel bij het programma is de samenwerking met culturele organisaties uit Soest en Soesterberg. 

Convenant
Voor het primair onderwijs in Soest zijn de afspraken en ambities tussen basisscholen, de gemeente Soest, Kunst Centraal en Idea voor de komende jaren vastgelegd in een cultuurconvenant. Met dit convenant bekrachtigen we de structurele samenwerking en zorgen we ervoor dat alle basisscholen in Soest structureel kunst- en cultuuronderwijs krijgen. Kunst en cultuureducatie zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen en versterken de 21ste eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, samenwerken, onderzoeken en zelfstandig handelen. Samen met scholen, de gemeente Soest en Kunst Centraal zorgt Idea voor kwaliteit en continuïteit op het gebied van kunst- en cultuureducatie. 

Ontdekken, creëren, samenwerken en fantaseren
In Cultuureducatie met Kwaliteit laten enthousiaste vakdocenten de kinderen ontdekken, creëren, samenwerken en fantaseren. De kinderen ontwikkelen inlevingsvermogen en nieuwe gezichtspunten doordat ze zich in theater Idea verdiepen in andere personages, in het militair museum ontdekken hoe kinderen in 1945 les kregen, in de beeldentuin van Hazart werken als een echte kunstenaar, in museum Soest een spannend verhaal schrijven, in de natuur leren over vogels en ‘vindsels’, in de bibliotheek boeken en letters vinden, in een dansstudio met dans verbeelden wat oorlog met je doet en in ons landschap sporen ontdekken en zo veranderingen in het landschap beter te begrijpen.  

Deskundigheidsbevordering
De docenten van de basisschool die aan het cultuurprogramma meedoen, krijgen jaarlijks een deskundigheidstraining aangeboden. ​De komende jaren o.a. op het gebied van leesbevordering, procesgerichte didactiek en VTS. Er is een klankbordgroep die met het programma meedenkt.  

Wie doet mee aan CMK?
Van de 21 scholen die Soest rijk is, doen er maar liefst 18 mee.
OBS De Buut, St. Carolusschool, De Insingerschool, De Ludgerusschool, De Postiljon, OBS De Startbaan, De Wegwijzer, CBS De Werveling, CBS De Bron, De Achtbaan, Da Costaschool, RK Daltonschool De Driesprong, 3e Van der Huchtschool, 2e Van der Huchtschool, 1e Van der Huchtschool, de Montessorischool, Prof. J. Waterinkschool, Prins Willem Alexanderschool. 

Wil je meer weten over de workshops die de kinderen krijgen?

Groep Omschrijving programma
Groep 1/2 Willie Wurm  of  Zooi! Mooi?
Groep 3/4 Loop rond met de hond  met voorstelling Het Fantasiedier of Wie woont of werkt waar?  of Foto's van Vindsels
Groep 5/6 Sporen in het land of Vogel het uit
Groep 7/8 De klas van '45 of Het Plot

 

 

Inschrijven

Inschrijven voor een workshop of cursus bij KunstenCentrum Idea kan gemakkelijk online. 
Online inschrijven