plectri

facebook-icon

Je zoon/dochter neemt deel aan één of meerdere workshops van de Zomerkunstweek, georganiseerd door KunstenCentrum Idea. Je verklaart hierbij akkoord te gaan met de hieronder beschreven Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Workshops ZomerKunstWeek
1. De workshops van de ZomerKunstWeek vinden plaats in de week van maandag 16 t/m 20 juli 2018. De workshops starten en eindigen alle dagen steeds om 10.00 uur. Vanaf 30 minuten voor aanvang ben je of je kind welkom voor de inloop. De ochtendworkshops duren van 10.00-12.30 uur; de dagworkshops van 10.00-15.30 uur. Tijdens de laatste 15 minuten krijgen (groot)ouders en verzorgers gelegenheid te komen kijken naar de resultaten.
2. De ZomerKunstWeek is voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.
3. Het Mix & Match-workshopprogramma is zelf samen te stellen. Van deelname aan één ochtendworkshop of dagworkshop op een dag naar keuze tot deelname aan meerdere workshops of de gehele week. Geef in het Opmerkingen-veld op het inschrijfformulier aan voor welke workshops je je kind inschrijft. Bij 3 of meer workshops ontvang je 10% korting op het totaalbedrag!

Artikel 2 Inschrijving en plaatsing
1. Inschrijven voor één, meerdere workshops of de gehele ZomerKunstWeek kan op www.ideacultuur.nl.
2. Bij het inschrijven voor een cursus gaat de inschrijver akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Idea. De inschrijver heeft kennis genomen van de privacyverklaring van Idea.
3. KunstenCentrum Idea behandelt de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
4. Uiterlijk twee weken na de datum van inschrijving ontvang je een bevestiging per mail.
5. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van het gehele bedrag. Je ontvangt per mail een factuur. Pinnen aan de balie in Bibliotheek Idea kan ook.
6. Deelnemers krijgen na de bevestigingsmail géén aanvullend bericht meer tenzij de workshop(s) door te weinig deelnemers met een andere workshop wordt samengevoegd. Deelnemers behouden zich in dit geval het recht voor om de inschrijving kosteloos te annuleren.
7. Een workshop start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de workshop niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen deelnemers hiervan tijdig bericht. Het eventueel reeds betaalde workshopbedrag wordt dan gerestitueerd.
8. Aan eventuele fouten of wijzigingen in het aangekondigde ZomerKunstWeek-programma en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot workshopinhoud en/of docent kunnen afwijken van hetgeen is gepubliceerd in de flyer of op onze website.

Artikel 3 Betaling
1. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van de door jou af te nemen workshop(s). De kosten voor de ZomerKunstWeek-workshops bedragen:
- €20,- voor deelname aan een ochtendworkshop
- €37,50 voor deelname aan een dagworkshop
Je ontvangt 10% korting wanneer je kind 3 workshops of meer volgt.
2. De kosten van de workshops worden geïncasseerd in augustus.
3. De kosten voor alle workshops zijn inclusief btw, materialen, docentbegeleiding, gebruik vaklokalen, limonade en tussendoortjes.
4. Is je kind cursist van KunstenCentrum Idea tijdens het cursusseizoen 2016-2017 of staat jouw kind ingeschreven voor het nieuwe cursusseizoen 2018-2019, dan ontvang je 10% korting. Stapelkorting is helaas niet mogelijk.

Artikel 4 Jeugdfonds Cultuur
1. Sommige ouders kunnen deelname van hun kind(eren) aan de ZomerKunstWeek niet betalen. Door het Jeugdfonds Cultuur kunnen kinderen vanaf 6 jaar door tussenkomst van een intermediair gratis of bijna gratis een cursus volgen. Je kunt niet zelf je kind opgeven, maar een intermediair zoals een leerkracht, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker kan dat wel. Meer informatie vind je op www.jeugdfondssportencultuur.nl. Je kunt ook contact opnemen met KunstenCentrum Idea () om de mogelijkheden te bespreken.

Artikel 5 Uitval
1. Uitval van workshops door omstandigheden van de cursist zelf (bijv. door ziekte) geeft geen recht op korting of teruggave van de workshopkosten. Als je of je kind niet aanwezig kan zijn bij een workshop, dien je dit bij voorkeur door te geven aan de cursusadministratie.
2. Bij uitval van workshops door omstandigheden van de docent (bijv. door ziekte) heb je recht op restitutie van de workshopkosten. KunstenCentrum Idea probeert echter altijd een vervangende docent te vinden en/of een vervangende workshop te organiseren. In het uiterste geval zullen workshops die op datzelfde dagdeel gepland staan worden samengevoegd. Waar mogelijk gebeurt dit in overleg met deelnemers en/of ouders/verzorgers.

Artikel 6 Annuleren
1. Afmelden tijdens de ZomerKunstWeek kan alleen door middel van bericht per e-mail of telefonisch en onder volledige vermelding van de naam van je kind, e-mailadres en adresgegevens. Kosten worden geheel in rekening gebracht.
2. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de ZomerKunstWeek tegen betaling van € 7,50 administratiekosten.
3. Bij onvoldoende belangstelling wordt een workshop geannuleerd. Kan jij of je kind door deze wijziging niet meer meedoen aan de gewenste workshop, dan krijg je hiervan tijdig bericht. De kosten voor de workshop worden niet in rekening gebracht. KunstenCentrum Idea zal haar uiterste best doen workshops samen te voegen, zodat je kind toch kunnen deelnemen.

Artikel 7 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
1. KunstenCentrum Idea is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die zij organiseert, voor de docenten en de inhoud van de workshops. Idea werkt met docenten die goed gekwalificeerd zijn, ervaring hebben met kinderen in diverse leeftijden, een bepaalde kunstdiscipline of thema. De docent is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de workshop.
2. Kinderen die via BSO BINK deelnemen aan de workshops van de ZomerKunstWeek vallen onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers van BINK Kinderopvang. Workshops staan altijd onder begeleiding van ten minste één kunstvakdocent van KunstenCentrum Idea en één pedagogisch medewerker van BSO BINK. Aan de workshops kunnen 6-20 kinderen deelnemen (met een maximum van 10 BSO-kinderen per workshop).
3. Idea is niet aansprakelijk voor diefstal of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen.

Artikel 8 Foto’s en filmmateriaal
1. Tijdens de Lipdub-workshop wordt er een filmpje gemaakt dat op YouTube wordt geplaatst. Idea overhandigt vóór de workshop alle ouders/verzorgers van deelnemende kinderen een verklaring om toestemming hiervoor te geven. Let op: alleen kinderen die een akkoord hebben van hun ouders/verzorgers kunnen deelnemen aan de Lipdub-workshop.
2. Het is mogelijk dat tijdens de workshops of activiteiten tussendoor foto's gemaakt worden door een fotograaf of medewerker van Idea. Deze foto’s worden nooit zonder een handtekening van een ouder/verzorger (officieel akkoord) gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals drukwerk, sociale media en website.

 

Inschrijven

Inschrijven voor een workshop of cursus bij KunstenCentrum Idea kan gemakkelijk online. 
Online inschrijven

Vakanties en feestdagen

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.

Hemelvaart 30 mei 2019
Pinksteren 8 jun t/m 10 jun 2019
Zomer 20 jul t/m 1 sept 2019
Herfst 19 okt t/m 27 okt 2019
Sinterklaas 5 dec 2019
Kerst 21 dec t/m 5 jan 2020
Voorjaar 22 feb t/m 1 mrt 2020
Pasen 11 ap t/m 13 apr 2020
Mei 25 apr t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 jun 2020
Zomer 18 jul t/m 30 aug 2020