plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-iconlinkedin-iconyoutube-icon

Idea en KunstenHuis kiezen voor fusie

Regiocultuurcentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2022 te gaan fuseren. De afgelopen maanden hebben beide organisaties onder leiding van een externe adviseur inventariserende gesprekken gevoerd over de taken en uitdagingen die zij in de toekomst voor de beide cultuurcentra zien en hoe deze door samenwerking elkaar kunnen versterken. Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrokken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuurcentrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze. Hiermee ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, mediawijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

Complementair

De organisaties Idea en KunstenHuis kennen elkaar goed, zij delen in De Bilt en Zeist dezelfde huisvesting en werken op tal van terreinen en projecten al intensief samen. Beide organisaties werken veelal voor dezelfde doelgroepen, zoals scholen, jeugd, volwassenen en kwetsbare groepen. Idea bestaat uit zes bibliotheken in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. In Soest maakt ook het kunstencentrum, de volksuniversiteit, het cultuurpunt, de kunstuitleen en een theater onderdeel uit van Idea. Deze laatste cultuurfuncties worden juist in De Bilt en Zeist door het KunstenHuis verzorgd. Een sterk kunstencentrum met een theater in De Bilt en met twee theaters voor amateurkunst in Zeist. Daarnaast maakt regionaal poppodium De Peppel in Zeist onderdeel uit van het KunstenHuis. Verder worden de platformen “Cultuur in De Bilt en Cultuur in Zeist” door hen gefaciliteerd.

Synergie

Tijdens de verkenning bleek al snel dat er veel voordelen te behalen zijn door schaalvergroting en aanbodverbreding. Middelen, kennis en medewerkers worden efficiënter besteed, waardoor ruimte ontstaat voor groei en innovatie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van gezamenlijke educatieprojecten, met als doel kunst en taal te verankeren in het onderwijs. Zowel Idea als KunstenHuis ontplooien diverse activiteiten in het sociaal domein, vaak met dezelfde partners. Clustering hiervan leidt tot een grotere toegankelijkheid en een sterker aanbod voor kwetsbare groepen. Zo ontstaan crossovers tussen educatieve en cultureel-maatschappelijke disciplines. Deze visie van een versnelde transitie van uitleenpunt naar maatschappelijke en culturele onderneming sluit geheel aan bij de gevoerde gesprekken met de vier gemeenten over de toekomst van de bibliotheek.

Traject

Tijdens de gesprekken tussen de directies en toezichthouders bleken veel overeenkomsten en overlappingen te bestaan, naast de gebieden waarop Idea en KunstenHuis nu al veel samenwerken. In werkgroepen met medewerkers uit beide organisaties werden de mogelijkheden voor samenwerking nader verkend. Ook zij zijn positief over de vele mogelijkheden en kansen die het bundelen van de krachten met zich meebrengt. Het verkenningstraject vond plaats in goed overleg met de ambtenaren en wethouders van de vier betrokken gemeenten. Op 16 juni hebben de toezichthouders groen licht gegeven om het fusietraject in gang te zetten. Begin 2022 zal worden gestart met de integratie van beide instellingen, een traject dat medio 2023 moet worden afgerond.

Landelijke trend

Met de fusie volgen de twee organisaties een landelijke trend. Er zijn inmiddels al veel voorbeelden van bundeling van cultuuraanbod in één sterk cultuurcentrum, met name kunstencentra samen met bibliotheken, theaters en poppodia. De bibliotheek fungeert meer en meer als laagdrempelige ontmoetingsplek, als centrum voor het verkrijgen en uitwisselen van kennis en informatie, voor de ondersteuning van nieuwe en bestaande bewoners op gebied van taal- en digi-vaardigheid en mediawijsheid. De kunstencentra, met de expertise in de kunstdisciplines muziek, dans, theater en beeldende kunst brengen beleving en stimuleren de creatieve ontwikkeling. De cultuurcentra nieuwe stijl zijn de ‘huiskamer’ van de stad of van de gemeenten, een bruisende en toegankelijke plek voor een leven lang leren met taal, media, kennis en kunst en cultuur.

Frans Funnekotter - Directeur / Bestuurder RegioCultuurCentrum Idea Rob Schouw - Directeur / Bestuurder KunstenHuis De Bilt – Zeist

Vacatures 500

Vrijwilligerswerk

Voorleesvrijwilliger voor het voorleeskwartiertje in Zeist
Voor onze voorleeskwartiertjes aan jonge kinderen zijn wij op zoek naar een voorleesvrijwilliger voor Bibliotheek Idea Zeist.
Lees meer

Voorleesvrijwilligers op school
Bibliotheek Idea is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (m/v) die één keer per week willen voorlezen op een basisschool in Zeist aan kinderen van groep 1 en 2 met een taalachterstand.
Lees meer

Vrijwilliger Taal(maatje)
Taalhuis Zeist zoekt taalvrijwilligers die het leuk vinden anderen te helpen en te stimuleren om goed Nederlands te spreken.
Lees meer

Vrijwilliger Gastvrouw-/heer
Voor onze vestiging in Soesterberg zijn wij op zoek naar een vrijwillige Gastvrouw/Gastheer.
Lees meer

Vrijwilliger Gastvrouw-/heer
Voor onze vestiging in Maartensdijk zijn wij op zoek naar een vrijwillige Gastvrouw/Gastheer.
Lees meer

Vacature vrijwilligers SeniorWeb
Enthousiaste vrijwilligers zijn van groot belang voor het succes van de verschillende Leercentra SeniorWeb in Bibliotheek Idea. Hebt u interesse om actief te worden bij een van de Leercentra? Bekijk de verschillende mogelijkheden hier.
Lees meer

Voorleesvrijwilligers 
Bibliotheek Idea is op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen aan (dementerende) ouderen in het kader van het project 'Luisteren in je leunstoel'.
Lees meer

Vrijwilliger Gastvrouw-/heer activiteiten
Voor onze vestiging in Bilthoven zijn wij op zoek naar een vrijwillige Gastvrouw/Gastheer om te assisteren bij activiteiten
Lees meer

Gouden Vrijwilliger
Voor onze vestigingen in Bilthoven, Soest en Zeist  zijn wij op zoek naar een Gouden Vrijwilliger.
Lees meer

 

Betaalde vacatures

Vacatures

Klik hier voor onze betaalde vacatures.

Word vrijwilliger bij Idea

Vrijwilliger

Vrijwilliger Podia
minimaal twee keer per maand

Gastvrouw/heer Radio Soest uitzending
Soest | elke tweede zaterdag van de maand

Coördinator Zadenbieb
Soest | enkele uren per week

Taalvrijwilliger
Zeist | 2-4 uur per week

Voorleesvrijwilliger op school
Zeist | minimaal 1 uur per week

Coördinator Mama Lokaal
Bilthoven | 2-3 uur per week

Voorleesvrijwilliger aan ouderen
Zeist / Bilthoven

Vrijwilliger voor SeniorWeb Idea 
Digimaatje, Docent, Medewerker communicatie, Coördinator cursussen

Vrijwilliger voor Repair Café
Bunnik | circa 4 uur per maand

Vrijwilliger gastvrouw / -heer 
Maartensdijk | minimaal 1,5 uur per week