plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

CultuurPunt
Op het CultuurPunt is veel culturele informatie overzichtelijk op één plek gebundeld. Het CultuurPunt zorgt daarnaast ook voor kaartverkoop van verschillende culturele organisaties en amateurverenigingen. Zowel het afhalen van folders en brochures als de kaartverkoop vinden plaats gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Openingstijden
Dinsdag en vrijdag van 11.00-20.00 uur
Woensdag en donderdag van 11.00-17.30 uur
Zaterdag van 11.00-15.00 uur

Specifieke vraag of project?
Heeft u een specifieke vraag of suggestie voor een project, neem dan contact op met cultuurconsulent Anita Vreugdenhil op 035 609 58 17. Zij bespreekt graag met u de mogelijkheden tot samenwerking. U kunt ook mailen naar

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur