plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Waarvoor zoek je financiering? Doe de culturele financieringswijzer.

De cultuurlening
Fonds Cultuur+Financiering helpt op het moment dat financiële barrières die verwezenlijking van een project of carrière in de kunst in de weg staan. Met Cultuurleningen; leningen op maat, tegen lage rentes. Ook geven zij garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden. Fonds Cultuur+Financiering heeft geen winstoogmerk. De doelstelling is om individuen en organisaties in de creatieve sector te helpen met financiering. En om zo uiteindelijk de sector in zijn geheel te versterken. 

Het Microkrediet
Je onderneming kan af en toe wel een boost gebruiken. Het Microkrediet is bestemd voor duurzame investeringen die worden aangewend voor beroepsmatig of bedrijfsmatig gebruik. 

Talentlening
De Talentlening is een initiatief van Cultuur+Ondernemen en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW in het kader van het Talentontwikkelingsbeleid. Het is een lening van maximaal € 40.000 tegen een lage rente van 3%. De afsluitkosten zijn eenmalig € 50. 

Utrechtse Cultuurlening
Cultureel Ondernemers: individuele professionele kunstenaars, individuele creatieven, culturele organisaties en ondernemingen in de creatieve industrie komen in aanmerking voor de Utrechtse Cultuurlening. Voor individuele, professionele kunstenaars of creatieven geldt dat zij woonachtig moeten zijn in de provincie Utrecht. Organisaties of ondernemingen in de creatieve industrie moeten in de provincie Utrecht gevestigd zijn. Verder is van belang dat met de lening een investering wordt gedaan die ten goede komt aan de Utrechtse cultuursector. Via de Utrechtse Cultuurlening kan tegen een rente van 3% een bedrag geleend worden tot maximaal € 20.000. De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van Provincie en Gemeente Utrecht, K.F. Hein Fonds en Cultuur+Ondernemen. 

 youtube filmpje cultuurlening

 

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur