plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Het CultuurPunt informeert, promoot en adviseert op het terrein van kunst en cultuur en stimuleert de cultuurparticipatie van de inwoners. Het CultuurPunt valt onder de verantwoordelijkheid van de cultuurconsulent. Zij signaleert trends en ontwikkelingen in het culturele veld en speelt hierop in door het initiëren van diverse projecten. Ook ondersteunt en adviseert zij bij projectideeën van inwoners. Zij verbindt inwoners onderling en inwoners en professionele kunstenaars/instellingen. De cultuurconsulent biedt advies aan kunstenaars en verenigingen.

1  

Cultureel Café
Driemaal per jaar organiseert de cultuurconsulent samen met het Cultuurplatform Soest het cultureel café. Tijdens het cultureel  café ontmoeten cultuurliefhebbers elkaar onder het genot van een drankje en een hapje. Lees meer

 2   Kunst in Soesterberg
Kunstenaars (amateurs en professionals), koren, en culturele vereningen Krijgen  een podium op een bijzondere locatie. Kunst in   Soesterberg wordt georganiseerd door Kunstkring Soesterberg en de cultuurconsulent Anita Vreugdenhil. Lees meer
 3   Textielatelier Reflavour
Reflavour is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is voor milieu en mens om van gebruikte kleding nieuwe hippe kleding te maken. Lees meer
 4   Open Atelier Soesterberg
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur kan je binnenlopen bij het Open atelier Soesterberg. Op deze avond komen creatievellingen bij elkaar om aan hun eigen werk te werken. Lees meer
 5   De Linde Soesterberg
De Linde is een meer-generatie cultuurhuis waar Soesterbergers elkaar ontmoeten en meedoen aan sociaal culturele activiteiten. Lees meer 
 6    
De Cultuurprijs
De Cultuurprijs Soest wordt in het vervolg tweejaarlijks uitgereikt, de eerste keer in het voorjaar van 2019. De Cultuurstimuleringsprijs vervalt. Lees meer

 

 7   Breicafé Soest
Het breicafé biedt aankomende, beginnende en door de wol geverfde breiers de mogelijkheid om aan een brei project mee te doen. Lees meer
 8   Cultuurpromotie
Culturele organisaties kunnen via het CultuurPunt hun eigen informatie, zoals posters en flyers, onder de aandacht brengen. In de Culturele Agenda Soest verschijnt iedere maand een overzicht van alle culturele activiteiten in Soest en Soesterberg.
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur