plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Het CultuurPunt informeert, promoot en adviseert op het terrein van kunst en cultuur en stimuleert de cultuurparticipatie van de inwoners. Het CultuurPunt valt onder de verantwoordelijkheid van de cultuurconsulent. Zij signaleert trends en ontwikkelingen in het culturele veld en speelt hierop in door het initiëren van diverse projecten. Ook ondersteunt en adviseert zij bij projectideeën van inwoners. Zij verbindt inwoners onderling en inwoners en professionele kunstenaars/instellingen. De cultuurconsulent biedt advies aan kunstenaars en verenigingen.

Logo Kunst Natuur Welzijn klein  

 Kunst Natuur Welzijn is er voor iedereen die een moeilijke periode doormaakt in zijn of haar leven. Wat er ook is, wij willen je door middel van activiteiten op het gebied van kunst en natuur positieve ervaringen bieden. 
Kunst en natuur kunnen er voor zorgen dat je minder stress ervaart, dat je je blik verruimt en weer nieuwe mogelijkheden gaat zien. Of gewoon, dat je een aantal uren afleiding hebt. En misschien krijg je door de activiteit die je doet, weer meer energie. Natuurlijk kun je ook nieuwe mensen ontmoeten. 
De activiteiten zijn o.a. schilderen/tekenen, creatief zijn met materialen uit de natuur, of samen kunst kijken. Enkele activiteiten kun je ook individueel doen.Voor informatie over alle activiteiten en aanmelden zie www.kunstnatuurwelzijn.nl
Lees verder 

     
 On the move logo 150pixel  

 On the Move
Wist je dat er in Soest heel veel aan bewegen wordt gedaan? Van loop voetbal tot dansen voor senioren of voor mensen met Parkinson, MS of reuma. Maar er wordt ook gewoon gewandeld, gefietst, gezwommen. Ook al ben je geen grote fan van bewegen, On the Move gaat met je zoeken wat bij je past. Daar is On the Move voor. Voor mensen die wel willen bewegen, maar niet precies weten wat er allemaal is. Daarbij kijkt On the Move ook nog eens naar de kosten. Ze is er voor mensen met een minimum inkomen. Neem contact op met de cultuurconsulent Anita vreugdenhil, zij helpt je verder. 

     
 6    
De Cultuurprijs
De Cultuurprijs Soest wordt in het vervolg tweejaarlijks uitgereikt, de eerste keer in het voorjaar van 2019. De Cultuurstimuleringsprijs vervalt. Lees meer

 

     
 8   Cultuurpromotie
Culturele organisaties kunnen via het CultuurPunt hun eigen informatie, zoals posters en flyers, onder de aandacht brengen. In de Culturele Agenda Soest verschijnt iedere maand een overzicht van alle culturele activiteiten in Soest en Soesterberg.
     
 1   Cultureel Café
Driemaal per jaar organiseert de cultuurconsulent samen met het Cultuurplatform Soest het cultureel café. Tijdens het cultureel  café ontmoeten cultuurliefhebbers elkaar onder het genot van een drankje en een hapje. Lees meer
     
     
     
     
     
     

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur