plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Het Jeugdfonds Cultuur
Alle kinderen moeten natuurlijk op dans-, toneel- of schilderles kunnen. Maar soms kan dat simpelweg niet. Er is gewoon geen geld voor. Dansen, toneelspelen, fotograferen, schrijven of schilderen is daardoor voor uw kind misschien niet weggelegd. Terwijl het voor alle kinderen fijn en leuk is. Het Jeugdfonds Cultuur is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen volgen bij een muziekschool, een kunstschilder of een culturele instelling.

Vraag het Jeugdfonds Cultuur als u het niet kunt betalen

Het Jeugdfonds Cultuur geeft deze kinderen een steuntje in de rug. Vraag de leerkracht, de jeugdzorger, de arts of maatschappelijk werker die u kent om een aanvraag in te dienen voor uw kind. Dit gebeurt bij het Jeugdfonds Cultuur. Het Jeugdfonds Cultuur wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de gelegenheid te geven om mee te doen. Kunst is om van te genieten, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder.
jeugdfondssportencultuur.nl

Cursusgids 2021-2022

De cursussen/clubs die in de Cursusgids 2020-2021 staan voldoen aan de eisen die het Jeugdfonds Cultuur stelt.

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur