plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Je kunt je evenement voor de agenda aanmelden door een email te sturen naar:

Of gebruik het online aanmeldformulier.

Geef activiteiten die je in een bepaalde maand voor het publiek openstelt, vóór de 21ste van de voorafgaande maand aan ons door. 

Om je activiteit/evenement goed op de agenda te zetten, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

• Naam van de organisatie
• Website organisatie
• Naam contactpersoon
• Eventueel telefoonnummer van contactpersoon
• Informatie over uw activiteit/evenement
• Naam evenement
• Korte omschrijving
• Adresgegevens
• Datum
• Tijdstip
• Foto in jpg bestand voor op de site

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur