plectri

facebook-icon

twitter

facebook-icon

Nieuwsbrief april 2019

Uitreiking Cultuurprijs 2019 - wo 10 apil

1b

De genomineerden voor de Cultuurprijs 2019 zijn:

- Make Music Kids.
- Muziektheater van Griftland College Soest.
- "Nieuwe orgelklanken in de oude kerk"
- PaltzBiënnale.
- Het boek "Het Soester Natuurbad".

De winnaar wordt tijdens een feestelijke avond in Theater Idea bekend gemaakt. De prijs zal worden uitgereikt door wethouder Nermina Kundić. Kunstenaar Frank Lewinski maakte speciaal voor deze gelegenheid een beeld waarvan de winnaar een kleinere replica zal ontvangen. De organisatie van deze avond is in handen van het Cultuurplatform Soest i.s.m. de cultuurconsulent.

Locatie: Theater Idea, Willaertstraat 49 Soest
Woensdag 10 april, aanvang: 20:00 uur
www.cultuurprijssoest.nl

Fondsen

2b

Een overzicht van Nederlandse fondsen en subsidies voor kunst en cultuur. Het doel of de doelgroep verschilt per fonds: sommige fondsen ondersteunen de cultuur en kunst van hun stad of regio, andere fondsen ondersteunen de inzet van cultuur en kunst van een bepaalde doelgroep, zoals jongeren of ouderen. De fondsen zijn overigens erg behulpzaam en kunnen je dus helpen bij je aanvraag.

Overzicht van Nederlandse fondsen en subsidies

Cultuurkrant NL

2b

Met actualiteiten, achtergronden en praktische adviezen voor iedereen die werkt voor cultuur op school of in de vrije tijd. De Cultuurkrant NL is een uitgave van het LKCA en verschijnt drie keer per jaar. Neem nu een abonnement en krijg de Cultuurkrant NL voortaan drie keer per jaar gratis in de bus. Je kunt kiezen voor een abonnement voor een of meer personen.

Kijk op: Cultuurkrant NL

Koningsdag 2019 in Soest en Soesterberg

2b

Het programma rondom Koningsdag 2019 in Soest en Soesterberg is inmiddels bekend. Op de website van de Stichting Oranjefeesten Soest is een programmaoverzicht beschikbaar. Via nieuwsberichten wordt een toelichting gegeven op verschillende programma-onderdelen.

Op woensdag 17 april verschijnt de speciale programmagids die huis aan huis in Soest en Soesterberg wordt verspreid als bijlage bij zowel de Soester Courant als Soest Huis aan Huis. Deze zal vanaf die datum ook in te kijken zijn op de  website


Organiseer je een culturele activiteit in Soest en wil je dat ze op de culturele agenda en op www.uitinsoest.nl verschijnt? Geef dan de activiteit die je in mei 2019 voor het publiek openstelt, vóór 19 april aan ons door via:

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur