plectri

facebook-icon

twitter

facebook-icon

November 2019

Cultureel Café - 1 November 19.00 - 21.00 Muziekvereniging PVO

2b

Cultuurparticipatie - vergeet de mensen met een beperking niet. Dit is het thema van aankomend cultureel café. Is actieve cultuur beoefening voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een beperking? Wat gebeurt er in Soest al op dit terrein? Wat kan je als culturele aanbieder zelf doen? Hoe kan een muziekschool of muziekvereniging hier mee aan de slag? Misschien ben je zelf op zoek naar een orkest, koor of dansgroep, maar weet je niet waar je terecht kan?

Spreker Dirk Monsma houdt zich al lange tijd met dit thema bezig. Zijn boek ‘Fluisterzacht en haarscherp’ is ter plekke te koop. Saskia van der Kreke is dansdocente en heeft ‘dans wat je kan’ opgezet voor mensen met Parkinson, MS of reuma. Luister naar haar ervaringen en doe mee met een dans.

Naast met elkaar hierover in gesprek gaan, is er ook tijd voor live muziek van OBQ, het koperquintet van PVO, een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom tijdens het Cultureel Café. De toegang is gratis. Het cultureel café wordt georganiseerd door het Cultuurplatform Soest en het CultuurPuntSoest.

Meer informatie: www.cultuurpuntsoest.nl
Adres: Rembrandtlaan 9, 3761 AG Soest 
Uitnodiging

 

Wat zijn de voorwaarden tot succes voor HaFaBra-verenigingen?

2b

 

Het LKCA en de KNMO doen samen onderzoek naar de succesbeleving van HaFaBra-verenigingen. Wanneer vindt een harmonie, fanfare of brassband zichzelf succesvol? En wat zijn de belangrijkste voorwaarden om dit succes te bereiken en te behouden? Deze vragen staan centraal in het onderzoek naar de succesbeleving van hafabra-verenigingen, dat het LKCA samen met de KNMO (koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) uitvoert.

Het onderzoek bestaat uit acht diepte-interviews met verschillende ‘soorten en maten’ blaas-orkesten. Daarna volgt een grootschalig vragenlijstonderzoek. Hiervoor worden blaasorkesten, die bij de KNMO zijn aangesloten, in september benaderd. De koepelorganisatie wil de bevindingen uit het onderzoek gebruiken om haar ondersteuning nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de aangesloten hafabra-verenigingen. De resultaten van het onderzoek worden tijdens het jaarlijkse KNMO-congres op zaterdag 7 december gepresenteerd.

 

Wij doen mee - financiële steun

2b

 

VSBfonds heeft zich aangesloten bij het platform WIJDOENMEE.NU dat financiële steun biedt aan  kleinschalige (particuliere) initiatieven voor vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden in Nederland. Verenigingen, stichtingen of initiatiefgroepen van minsten 5 personen kunnen een aanvraag doen. Meer informatie


Let op:
 Organiseer je in de maand december een culturele activiteit in Soest en wil je dat deze op de culturele agenda en op www.uitinsoest.nl verschijnt? Geef de activiteit die je voor het publiek openstelt, vóór 17 november aan ons door via:

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur