plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Soester cultuurnieuwsbrief

Onzekerheid, politieke ambities, een toolkit, maar vooral DANS!

2b

De wethouder van cultuur Nermina Kundić heeft in januari en februari om 'tafel' gezeten met het culturele veld. Kunstenaars zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om omgaan met onzekerheid. Lees wat jij wellicht kan betekenen voor de academie voor onzekerheidsvaardigheid.. Er is een mooi overzicht gemaakt over de ambities van de politieke partijen betreffend hun cultuurparticipatie en cultuureducatie programma.

Weet jij al waar 'prokkel' voor staat? En voor het verenigingsleven is een handige toolkit ontwikkeld, maar ik denk wel voor iedereen die daar behoefte aan heeft. En verder: dans, dans, dans . . .

Anita Vreugdenhil, Cultuurconsulent. e-mail

 

Wethouder praat met het culturele veld

De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op het culturele leven in Soest en Soesterberg. Als gemeente hebben we met velen van jullie doorlopend contact over de gevolgen en de aanpassingen die nodig zijn. In januari en februari heeft een groot deel van de cultuurmakers bijgedragen aan de cultuur coronascan waar we een beeld schetsen van de gevolgen van de pandemie, maar ook vooruit kijken om een inschatting te maken welke gevolgen langdurig effect gaan hebben.

Lees verder

 

Dans! Ook al vind je dat je het niet kan!

dans klein

Je vindt dansen misschien leuk of niet leuk, maar dansen doet meer. Misschien heb je al gehoord van Dance for Health voor mensen met Parkinson, MS en Reuma. De oprichter Marc Vlemmix zegt het volgende: “Since my first dance class after being diagnosed with Parkinson’s disease (2010), I just know that Dance matters. Only one hour of dancing completely changed the way I experienced my own body." Lees verder

Peter Lovatt is een psycholoog die zich heeft toegelegd op het onderzoeken naar de invloed van dansen op onze hersenen, maar ook hoe hormonen weer onze dansbewegingen beïnvloeden. Voor hem staat als een paal boven water dat dansen bij de mens hoort. Luister en doe mee: Video

Lees het interview met één van de deelnemers aan 'dans wat je kan'.

  

Maak een weloverwogen verkiezingskeuze

politiek en cultuur klein

Er zitten grote verschillen in de ambities voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Soms zijn er nauwelijks of geen specifieke standpunten (o.a. PVV, SP, VVD), soms wordt het juist vaak genoemd (o.a. PvdA, GroenLinks). Bij de meeste partijen vind je cultuur alleen expliciet in de cultuurparagraaf. Bij sommige partijen maakt het nadrukkelijk deel uit van bijvoorbeeld de onderwijsparagraaf (D66) of de zorgparagraaf (PvdD). Dit laatste is belangrijk omdat cultuureducatie en -participatie anders vaak vergeten worden in discussies over sociale zaken, onderwijs en economie.

De kiezer die waarde hecht aan cultuureducatie en -participatie kan met behulp van deze analyse een weloverwogen keuze maken in maart. De afbeelding laat snel de verschillen in ambities zien.

Lees verder

klik hier om de afbeelding te vergroten.

  

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen . . .

Prokkel ontmoeting klein

…tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, is er elk jaar een Prokkelweek. Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

De Prokkelweek staat nu gepland op maandag 7 t/m zaterdag 12 juni. Zet deze data dus alvast in je agenda! Vorig jaar wilde het cultuurpunt ook mee doen. Immers cultuur is er voor iedereen! De prokkelweek is er ook voor organisaties.

Prokkelen in coronatijd
Juist in coronatijd zijn ontmoetingen belangrijk. Daarom is er elke maand een andere online activiteit waarbij je elkaar kunt ontmoeten.

Lees meer

○ 

Corona-toolkit voor het verenigingsleven.

toolkit

Al  een jaar zijn duizenden vrijwillige bestuurders druk in de weer om het verenigingsleven in deze moeilijke tijd overeind te houden. Daarbij krijgen ze te maken met complexe regelgeving, voortdurend wisselende maatregelen, financiële uitdagingen en ledenbinding. Ze worden geholpen door landelijke koepels die ook bijna allemaal werken met uitsluitend vrijwillige bestuurders. Deze koepelorganisaties worden vanaf november ondersteund door professionals.

Voor de koepels is een toolkit ontwikkeld met daarin verschillende handige handleidingen en tips. Bijvoorbeeld hoe je Instagram en Youtube goed inzet, maar ook hoe je jongeren bereikt en online een ALV organiseert. De corona-toolkit bevat voor iedereen die zich bezighoudt met verenigingsondersteuning bruikbare instrumenten. Lees verder

 

Navigeer door het onbekende. Kan jij helpen? 

onzekerheid klein

Hoe vind je houvast in een wereld die verandert? Wat wordt jouw koers nu er een crisis toeslaat, de samenleving vol verwarring is en oude zekerheden vloeibaar lijken te worden? Hoe maak je het verschil in een tijd van transformatie?

In een tijd waarin de samenleving ontregeld is, verbinden wij kunstenaars aan scholieren om hun onzekerheidsvaardigheid te delen en te vergroten.

The Turn Club brengt een Academie voor Onzekerheidsvaardigheid. Hiermee activeren en ondersteunen we zowel de docenten in het middelbaar onderwijs als (podium)kunstenaars. Ze zoeken nog ingangen in het onderwijs. 

Kan jij helpen?
Heb jij ingangen in het middelbaar onderwijs? Ken jij een docent die met ons wil samenwerken? Weet jij een goede manier om ons initiatief onder de aandacht te brengen? Neem contact op. Lees verder.

 

Mag ik weer meendoen?

logo jeugdfonds sport en cultuur

Al eerder is in deze nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kinderen. Het jeugdfond sport & en cultuur doet een oproep aan iedereen om extra alert te zijn als kinderen bv wegblijven bij je cursus.

Ook de stichting Sam maakt zich hier hard voor. Zij zet wat breder in. Zo ondersteunt ze bv de mogelijkheid om het kind toch zijn/haar verjaardag te laten vieren. Deze stichting zorgt er ook voor dat een aanvraag naar de juiste organisatie gaat.
Het jeugdfonds sport & cultuur heeft deze aanmeldingssite in het leven geroepen: magikweermeedoen.nl

Voor meer informatie en aanmelden bij de stichting Sam: www.samenvoorallekinderen.nl

   

 

De sociale mediatrent 2020 is TikTok

tiktok

De trend van dit jaar is de explosie van TikTok; een nieuwkomer met impact.  Het platform heeft een aantal kenmerken die moeilijk zijn te kopiëren: een community gevoel, de mogelijkheid om in een eigen subcultuur (Alt TikTok!) onder te duiken. Gebruikers hebben ook het idee dat iedereen een kans maakt om viraal te gaan. Daarnaast is er de creatieve vibe. Alleen maar laten zien waar je op vakantie bent of wat voor mooie spullen je hebt gekocht, maakt je niet populair op TikTok. Bron: social media deskundige Paulus Veltman in een interview met ‘De redactie’.

TikTok werkt wel anders dan de andere sociale media. TikTok werkt met algoritmes om zo de meeste kijkers voor je filmpje te krijgen. Dat betekent dat ze meer informatie van je gebruiken. Het bedrijf dat de app TikTok heeft ontwikkeld is ByteDance, een Chinees bedrijf.
NOS stories dook met een hacker in de algoritme en code van TikTok. Bekijk het filmpje 

.

 

Noodfonds Muziek opgericht

2b

Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben voor wie de nood het hoogst is een Noodfonds Muziek opgericht. Ook Spotify is partner in het Noodfonds Muziek. Uit onderzoek onder rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena blijkt 48% niet rond te kunnen komen met uitsluitend de maatregelen van het kabinet. Als gevolg van de Coronacrisis liggen de activiteiten in de sector vrijwel volledig stil. 

Sena en Buma/Stemra dragen samen in totaal € 3.750.000 bij aan het Noodfonds Muziek. Particuliere muziekliefhebbers kunnen bovendien via www.noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie doen, die door Spotify verdubbeld wordt.

Ook het LKCA (voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten) hoort graag de impact van deze crisis op je werk of organisatie. Stuur een e-mail

 

De Soester cultuurnieuwsbrief. 

2b

De Soester cultuurnieuwsbrief staat online. Maandelijks krijgt ze een update. De nieuwe berichten wordt bovenaan geplaatst. Sommige berichten zullen vanwege hun geldigheid langer op de nieuwsbrief blijven staan.

De nieuwsbrief is te vinden op onze website

 

 

Wil je elke maand de Culturele Agenda als PDF en de nieuwsbrief CultuurPuntSoest digitaal ontvangen? Stuur ons een e-mail.

Wil je je abonnement opzeggen? Stuur ons een e-mail.

 

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur