plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Soester cultuurnieuwsbrief - Mei

In de beeldentuin klein2

De gemeente Soest heeft met een aantal cultuur aanbieders om tafel gezeten om het Corona steunpakket lokale cultuursector te evalueren. Met deze informatie zijn ze om tafel gaan zitten om te onderzoeken wat er verruimd zou kunnen worden. Het aangepaste steunpakket is onlangs goedgekeurd door college. Naast de verruiming van een aantal voorwaarden is er ook een nieuwe maatregel bijgekomen.

Ook het Jeugdfonds sport en cultuur heeft een verruiming van haar voorwaarden voor 22 ingevoerd. Er is geen maximum bedrag meer.

Weet je het nog? Dat er regelmatig een cultureel café in Soest plaatsvond? Helemaal niet gebeurd in 21. Maar nu, 22 mei 22 is er weer één. En wel in het Lou-vre. Zien we je daar?

De SLAS (st. literaire activiteiten Soest) heeft een prachtig project: poëzie in de openbare ruimte. De 2 winnaars van 2 poëziewedstrijden zien hun gedicht op straat afgebeeld. Als het niet gaat regenen, kunnen we er een tijdje van genieten.

Vond je de training Samen Slim Deelnemers iets teveel? Dan kan je je laten inspireren in één avond. Misschien heb je dan voldoende tools in huis om je organisatie onder de loop te nemen en een boost te geven. 

En op welk moment ga je wel of niet geld vragen voor je online aanbiedingen?

Anita Vreugdenhil, Cultuurconsulent. e-mail  

 

Aanpassing steunpakket cultuur 

geld

Afgelopen dinsdag heeft het college ingestemd met de verruiming van voorwaarden van het steunpakket cultuur. De aanpassingen gaan in vanaf 26 april 22. Ze betreffen de Overbruggingsregeling, Cutuurmakersregeling en het Transformatiebudgt. Ook is er een nieuwe regeling voor de jeugd bijgekomen: impulsregeling jeugd.

Alle info: https://www.soest.nl/coronavirus/steunpakket-lokale-cultuursector

 

Cultureel Café zondag 22 mei 16.00-18.00 uur

 spreeksokkel cultureel cafe klein

Eindelijk kunnen we weer een Cultureel Café organiseren en dat doen we op zondag 22 mei van 16.00 tot 18.00 uur. Dan is iedereen welkom in ’t Lou-vre, de creatieve hotspot in het voormalige ABN AMRO gebouw aan de Van Weedestraat 97. Een aantal mensen vertelt in 3-minuten pitches waar ze mee bezig zijn of wat ze belangrijk vinden voor de kunst en cultuur in onze gemeente. En natuurlijk is er volop tijd met elkaar te spreken en ervaringen of ideeën uit te wisselen. Dat alles onder het genot van muziek, een hapje en drankje.

De toegang is gratis en iedereen uit Soest en Soesterberg is welkom!  

  

Straatpoëzie tijdens 4 en 5 mei

Myrna van Schoonhorst Straatpoezie

We kennen het landelijke fenomeen al. Een jongere leest haar/zijn gedicht voor tijdens de herdenking op de Dam. Ook in Soest wordt dit gedaan. Wat een mooie kans voor het project straatpoëzie van de SLAS. In deze periode krijgen kinderen en jongeren de kans om hun gedachten over zo'n belangrijk thema als vrijheid middels een gedicht te uiten.  

Zo zet het 4-5 mei comité Soest op het Griftland een gedichtenwedstrijd met het jaarthema vrijheid in verbondenheid uit. Sjors Boshouwers uit 5 Havo schreef een prachtig gedicht. 

Het basisschoolproject Cultuureducatie met kwaliteit biedt alle basisscholen een project over de oorlog aan. In dit project bezoeken de kinderen o.a. Kamp Amersfoort. Vanuit kunstenhuis Idea wordt er een les gegeven over poëzie. Ook in dit project wordt er namelijk een gedichtenwedstrijd uitgeschreven over Vrijheid. Dit jaar heeft Kasper van de Startbaan gewonnen.  

Het project straatpoëzie brengt deze 2 gedichten van jongeren op ludieke wijze onder de aandacht. Tijdens de herdenking op 4 mei is het gedicht van Kasper in Soesterberg te zien. Het gedicht van Sjors, dat ze tijdens de herdenking ook zelf voordraagt, is dan ook op een banner te lezen.En misschien hebben jullie de straattekeningen al gezien. Myrna van Schoonhorst en Eline Ulaen maken rond deze 2 gedichten een straattekening met een aansprekende regel uit beide gedichten. 

In Soest is de tekening te zien op het pleintje bij van Weedestraat 90. En ook op het gebouw het Lou-vre, van Weedestraat 97 in Soest  
En in Soesterberg op de kruising Rademakerstraat en Kampweg.  

 

Heb je je organisatie al een boost gegeven?

Samen Slim Deelnemers Werven

Zijn je leden nog tevreden? Misschien wordt het tijd om een nieuwe doelgroep te benaderen? Hoezo aanbod aanpassen? Zijn er medespelers in de regio? Hoe kom je in contact met deze doelgroep? Wil je je lessen of organisatie een boost geven?

Kom dan naar de inspiratieavond Samen Slim Deelnemers Werven. Je krijgt een inkijk in hoe je dat kan doen. In 2 uur tijd doorlopen we samen de training die speciaal hiervoor is ontwikkeld en binnen de sport al langer wordt ingezet. Aan het eind heb je een idee wat je kan oppakken om die boost daadwerkelijk te realiseren.

Wanneer: Maandag 30 mei
Hoe laat: 19.30 -21.30
Locatie: Zodra dit bekend is, laten we je het weten. In ieder geval in Soest

 

Jeugdfonds sport en cultuur laat de maximum vergoeding in 22 los   

JSC klein

Het Jeugdfonds sport en cultuur per 1 mei 2022 start een pilot: vanaf dat moment vergoeden zij de daadwerkelijke contributie-/lesgeldbedragen in plaats van het aanhouden van een maximumbedrag per aanvraag. 

Dit doen ze om het deelnemen van kinderen juist nu, na alle corona-perikelen, te stimuleren Dit kan dit jaar dankzij extra landelijke financiële middelen. Gezien het een pilot betreft, geldt deze aanpassing vooralsnog voor de periode tot en met december 2022, mits het budget toereikend is. Hierbij gelden wel een aantal regels:  

1) Het nieuwe beleid geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen en niet voor zwemlesaanvragen. Voor zwemlessen hebben we bijna overal al aparte afspraken.

2) Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een sport- en cultuuraanvraag te doen.

3) Het maximale bedrag voor de waardebonnen blijft gehandhaafd, namelijk 100 euro.

4) Er worden geen dure abonnementen e.d. voor onbeperkt sporten/lessen vergoedt, de richtlijn is 2x per week sporten/lessen.

5) Mocht je in 2022 al een aanvraag hebben ingediend waar eigenlijk een hogere bijdrage voor nodig zou zijn, dan kan je dat tot en met 31-5-2022 aan het Jeugdfonds doorgeven. 

6) Deze regeling is alleen voor aanvragen die in 2022 worden ingediend en zolang het extra budget toereikend is.

Aanmelden als intermediair kan je via:
jeugdfondssportencultuur.nl

 

Besliskaart: Is het verstandig cultureel aanbod gratis online te zetten? 

Besliskaart A3 klein

Sinds culturele ontmoetingsplaatsen meermaals hun deuren moesten sluiten voor publiek, zetten zelfstandig makers en culturele organisaties hun aanbod massaal online. Via streamingdiensten, achter een betaalmuur of met betalingen achteraf op basis van ervaren waarde. Maar veel vaker wordt het aanbod gratis op internet gezet. Is dit verstandig: je cultureel aanbod gratis online te zetten? Cultuur+Ondernemen ontwikkelde een Besliskaart op basis van verzamelde argumenten om jou te helpen bij ‘wel of niet gratis online cultuuraanbod’. 

Maar ook de besliskaart laat zien dat het niet om een eenduidige beslissing gaat. Ten eerste dat op basis van een waarde-argument zowel een keuze kan worden gemaakt voor wél en voor níet gratis online aanbieden.Het tweede wat opvalt is, dat wie de nadruk legt op ondernemerschap, professionaliteit en continuïteit, eerder in het nee-kamp terecht komt. En wie de nadruk legt op zichtbaarheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, sneller geneigd is cultuur gratis online te zetten. Ten slotte valt op dat het argument ‘iedereen doet het’ zó sterk is, dat het nauwelijks uitleg behoeft. Meteen wordt hierdoor duidelijk dat het voor een individuele kunstenaar of organisatie moeilijk is hierin verschil te maken. 

Samen digitale verdienmodellen ontwikkelen en toepassen lijkt meer voor de hand te liggen. Door samen op te trekken zouden cultuurondernemers het wel eens voor elkaar kunnen krijgen het argument ‘iedereen doet het’ naar de andere kant van de Besliskaart te verhuizen – naast het andere argument dat bijna geen toelichting nodig heeft: ik moet geld verdienen om te kunnen leven. 

Lees het hele artikel en laat Cultuur+Ondernemen weten hoe jij erover denkt. 

 

De Soester cultuurnieuwsbrief. 

2b

De Soester cultuurnieuwsbrief staat online. Maandelijks krijgt ze een update. De nieuwe berichten wordt bovenaan geplaatst. Sommige berichten zullen vanwege hun geldigheid langer op de nieuwsbrief blijven staan.

De nieuwsbrief is te vinden op onze website

 

 

Wil je elke maand de Culturele Agenda als PDF en de nieuwsbrief CultuurPuntSoest digitaal ontvangen? Stuur ons een e-mail.

Wil je je abonnement opzeggen? Stuur ons een e-mail.

 

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur