plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Soester cultuurnieuwsbrief

Extra geld om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen.

2b

In het tweede steunpakket is € 150 miljoen bestemd voor de lokale culturele infrastructuur. En dat is hard nodig, want zowel cultuureducatie als cultuurparticipatie wordt flink geraakt door de corona crisis. Zo mogen koren mogen nog steeds niet bij elkaar komen om te zingen. De gemeente Soest gaat begin december in hoofdlijnen inventariseren wat de impact is op het culturele leven en wat de gevolgen op langere termijn kunnen zijn.

Om toch ook aan cultuur te blijven doen, organiseren het cultuurplatform en het cultuurpunt 18 december een kerst cultureel café. En vanaf 2 december start het voordragen voor de cultuurprijs 2021! Dit alles en nog meer is te lezen in deze nieuwsbrief.

Anita Vreugdenhil, Cultuurconsulent. e-mail

 

Kerst Cultureel Café 18 december bij Idea 

cultureel café 18 dec 2020

Een extra cultureel café rond kerst met kleine optredens en een expositie in bibliotheek Idea. Zo willen cultuurplatformsoest en het cultuurpuntsoest  in deze bijzondere tijden toch cultuur op de agenda zetten.

We organiseren het cultureel café in 3 shifts, zodat meer mensen langs kunnen komen. Per shift zijn er maximaal 20 mensen.

Wil je meedoen met een klein optreden of met de expositie? Je kan je aanmelden t/m 4 december. 
Wil je als bezoeker langskomen? Je kan je aanmelden t/m 11 december.

Alle info kan je hier lezen.

 

Brandbrief aan Tweede Kamer:'Onherstelbare schade dreigt voor koorsector'

koor klein

De koorsector voelt zich overvallen door het zangverbod. Het is een achteloos gebrachte maatregel waarbij de aanwezige expertise en ervaring uit de sector wordt genegeerd. Zonder perspectief op een einde aan het verbod dreigt onherstelbare schade te ontstaan. En: het verbod op zingen moet tenminste voor jeugdgroepen van 13 tot 18 jaar per direct worden teruggedraaid. Dat schrijft Koornetwerk Nederland in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Lees meer 

  

Tweede steunpakket cultuur richt zich op de makers en artiesten en op de lokale culturele infrastructuur.

geld

Het tweede steunpakket van € 482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector. Met als doel mooie tentoonstellingen, films en voorstellingen waar iedereen van kan genieten. Nederland kent een rijke culturele infrastructuur en het is belangrijk deze in stand te houden. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. 

Naast de verlenging van het eerste steunpakket met nieuwe accenten voor makers en artiesten, volgen nog een aantal nieuwe maatregelen. Zo is 
€ 150 miljoen bedoeld om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen. 
Lees verder  

 

Niet iedereen beleeft erfgoed op dezelfde wijze. Hoe kom je toch tot elkaar?

kerstboom klein

Emotienetwerken is het samen onderzoeken van de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en mensen onderling (Dibbits & Willemsen, 2014). Het maakt mensen ‘erfgoedwijs’, zo is de stelling. Het begrip ‘erfgoedwijsheid’ staat voor de competenties om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren, door oog te hebben voor de dynamiek rond erf­goed en de eigen positie daarin; het zijn competenties die ons kunnen helpen bij de vaak emotioneel geladen omgang met het verleden in het heden (Dibbits, 2017).

Soms verbinden ontwikkelaars erfgoed expliciet aan burgerschap (Vroemen, 2018): waardering tonen voor erfgoed zou een vorm van burgerschap zijn. Het probleem van deze respect-benadering is dat ze erfgoed als een vast gegeven beschouwt, als iets wat mensen als groep bezitten. 

Lees verder

  

○ 

Het voordragen voor de Cultuurprijs 2021 start binnenkort. 

cultuurprijs klein
De Gemeentelijke Cultuurprijs Soest wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich voor de Soester gemeenschap heeft onderscheiden op cultureel gebied. Vanaf 2 december tot 27 januari 2021 kunnen alle inwoners van Soest en Soesterberg personen of organisaties voordragen voor de Cultuurprijs 2021. De prijs wordt op woensdag 21 april 2021 uitgereikt tijdens een feestelijk moment.

Lees verder   

 

Toen we de tijd hadden.  

Toen we de tijd hadden

Toen wij de tijd hadden  is een online dramaserie over het leven dat doorgaat in tijden van isolatie. Een leven waarin we juist contact met elkaar zoeken, al is het digitaal. De serie bestaat volledig uit videoberichten, Skype- en FaceTimegesprekken en Instastories. Het gaat over de hoopvolle en eerlijke momenten: Een kleinzoon steekt zijn oma een hart onder de riem met gedichten, start-upondernemers zoeken een digitaal alternatief voor hun trainingen in groepsdynamica, een vrouw doet een oproep om te daten via Skype.

De wijze waarop en waar mee deze serie is gemaakt, maakt het tot een nieuwe vorm van produceren en een nieuwe vorm van artistiek werk.

Lees verder

Ga naar de afleveringen

 

Mag ik weer meendoen?

logo jeugdfonds sport en cultuur

Al eerder is in deze nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kinderen. Het jeugdfond sport & en cultuur doet een oproep aan iedereen om extra alert te zijn als kinderen bv wegblijven bij je cursus. Ook de stichting Sam maakt zich hier hard voor. Zij zet wat breder in. Zo ondersteunt ze bv de mogelijkheid om het kind toch zijn/haar verjaardag te laten vieren. Deze stichting zorgt er ook voor dat een aanvraag naar de juiste organisatie gaat.
Het jeugdfonds sport & cultuur heeft deze aanmeldingssite in het leven geroepen: magikweermeedoen.nl

Voor meer informatie en aanmelden bij de stichting Sam: www.samenvoorallekinderen.nl

   

 

Cultuur is een breed begrip en altijd in beweging 

Vaak wordt kunst en cultuur in één adem genoemd.

In dit filmpje wordt duidelijk dat cultuur een heel breed begrip is en altijd in beweging.

 

Noodfonds Muziek opgericht

2b

Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben voor wie de nood het hoogst is een Noodfonds Muziek opgericht. Ook Spotify is partner in het Noodfonds Muziek. Uit onderzoek onder rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena blijkt 48% niet rond te kunnen komen met uitsluitend de maatregelen van het kabinet. Als gevolg van de Coronacrisis liggen de activiteiten in de sector vrijwel volledig stil. 

Sena en Buma/Stemra dragen samen in totaal € 3.750.000 bij aan het Noodfonds Muziek. Particuliere muziekliefhebbers kunnen bovendien via www.noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie doen, die door Spotify verdubbeld wordt.

Ook het LKCA (voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten) hoort graag de impact van deze crisis op je werk of organisatie. Stuur een e-mail

 

Nieuwsbrief CultuurPuntSoest vaker geüpdatet. 

2b

De nieuwsbrief CultuurPuntSoest staat online. Maandelijks krijgt ze een update. De nieuwe berichten wordt bovenaan geplaatst. Sommige berichten zullen vanwege hun geldigheid langer op de nieuwsbrief blijven staan.

De nieuwsbrief is te vinden op onze website

 

 

Wil je elke maand de Culturele Agenda als PDF en de nieuwsbrief CultuurPuntSoest digitaal ontvangen? Stuur ons een e-mail.

Wil je je abonnement opzeggen? Stuur ons een e-mail.

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur