plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Soester cultuurnieuwsbrief 

2b

Geen enkele sector kan zonder vrijwilliger. En dat geldt ook voor het culturele veld. Ben je vrijwilliger? Werk je met vrijwilligers? Let dan extra op. De laatste week van oktober is het de week van de vrijwilliger Soest/Soesterberg. In deze week kan je als vrijwilliger deelnemen aan een gratis activiteit. Het aanbod is zeer gevarieerd en interessant.

Als cultuurliefhebber wisten we het al. Het doet wat met je als je in een koor zit, schildert of het theater of museum bezoekt. Inmiddels is het ook wel duidelijk dat kunst kan bijdrage aan herstel bij ziekte. Maar ook dat als je als kind meedoet met culturele projecten, dit vaardigheden zoals flexibileit, oplossingsvermogen en empathie vergroot. In deze nieuwsbrief gaan hier twee items over.

Ken je de Prijs van de Kritiek al? Dit is een prijs die de Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT) jaarlijks uitreikt. Benieuwd wie hem dit jaar heeft gewonnen?

Anita Vreugdenhil, Cultuurconsulent. e-mail

 

Bedankt vrijwilliger! Speciaal voor jou: leuke, spannende, ontspannende, creatieve, sportieve activiteiten.

2b

Binnenkort is het weer zover: De Week van de Vrijwilliger Soest van 25 t/m 31 oktober 2021, als bedankje voor jullie inzet! Een week boordevol leuke, ontspannende, culturele of creatieve activiteiten. Voor alle vrijwilligers die woonachtig of werkzaam zijn in Soest en Soesterberg. De activiteiten zijn voor alleen vrijwilligers (dus niet voor introducees).

Voor sommige activiteiten gelden coronaregels zoals de qr-code en identificatie, bijvoorbeeld bij een film of theatervoorstelling. Andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.

De website is online en je kunt je aanmelden voor een activiteit naar keuze.

 

Van zingen word je sterk.

zing je sterk

“Mijn revalidatie bij de longfysiotherapeut was intensief en ik werd er steeds geconfronteerd met de dingen die ik nog niet kon. Nu doe ik gedurende de week minder intensieve oefeningen, maar nu voel ik, sinds ik meedoe met Zing je sterk, wel voorzichtige progressie.” Aldus een deelnemer aan Zing je sterk. Kunst wordt steeds meer ingezet in de zorg. Er zijn al veel onderzoeken die bewijzen dat kunst, passief of actief, bijdraagt aan herstel.

Afgelopen juni startte de pilot van Zing je sterk, een onlineprogramma voor mensen met langdurige klachten na besmetting met COVID-19, oftewel Long Covid. Zing je sterk helpt Long Covidpatiënten bij hun herstel door middel van adem -en zangoefeningen.

Aan de eerste fase van de pilot deden ruim 100 patiënten mee. De eerste resultaten van deze pilot geven een positief beeld. De tweede cursus is in september is de tweede fase van de pilot met nog eens 350 deelnemers van start gegaan en in november begint alweer de derde cursus.

Het onlineprogramma is een initiatief van vocaal ensemble Wishful Singing in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen.

 

 

Natuurlijk zijn wij het met Taco Dibbits eens.

kinderen verven

"Kunst is geen hobby, maar het fundament van onze samenleving" aldusTaco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Daar hoeven wij, cultuurliefhebbers, geen discussie over te voeren. Maar hoe overtuig je anderen, die gewoon net iets minder met kunst hebben? Moeten we hiermee niet juist bij de aller jongsten beginnen?

Het fonds voor cultuurparticipatie heeft een filmpje gemaakt om het belang van cultuureducatie op de basisschool, te laten zien. En hoe kan je dat beter doen dan door docenten, cultuuraanbieders en leerlingen aan het woord te laten. Deel vooral dit filmpje zodat het hopelijk ook bij de wat mindere cultuurliefhebbers komt.

 

  

Culturele lobby naar Den Haag was nog nooit zo groot.

lege zitplaatsen theater

Ook in deze nieuwsbrief heb ik regelmatig aandacht gegeven aan de Taskforce culturele en creatieve sector. Deze taskforce is heel snel toen corona ons leven ging beïnvloeden,opgericht om Den Haag helderheid te verschaffen in de problematiek waarmee het culturele veld kampte. Ook zijn ze met oplossingen gekomen.

Dit heeft ze de Prijs van de Kritiek 2021 opgeleverd.  Dit is een jaarlijkse prijs van de Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT)

In het persbericht (Theaterkrant):
“De Taskforce werd vrijwel direct na de eerste theatersluiting in maart 2020 opgericht om de sectorspecifieke problematiek naar aanleiding van de coronacrisis te beschrijven en oplossingen te formuleren. De lobby richting Den Haag was volgens de Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT) dankzij de Taskforce nog nooit zo eensgezind. ‘De coronacrisis is een enorme klap voor de cultuursector, maar zonder de Taskforce zou de schade nog veel groter zijn geweest.’

De leden van de KNT kiezen ieder jaar een winnaar van de Prijs van de Kritiek. Dit kan een persoon, instelling of initiatief zijn die of dat het afgelopen jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan theater, muziektheater, dans, mime en/of cabaret. De prijs, een bronzen beeldje
 van theatervormgever en beeldend kunstenaar Michiel Johannes Jansen, bestaat sinds 1967. Wanneer de prijs wordt uitgereikt, wordt later bekendgemaakt.”

De taskforce voelt zich zeer vereerd met deze prijs, die een sterke motivatie vormt om het werk eendrachtig en intensief voort te zetten.

 

Vind je het ook belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen? (en hoe jij daar een rol in kan spelen).  

JSC klein

In deze nieuwsbrief besteed ik regelmatig aandacht aan het belang van het Jeugdfonds sport en cultuur. Femke de Jongh, docent aan de 3de van de Huchtschool doet een oproep om ook intermediair te worden “zo kan je kinderen nog meer betekenen. Doe het om alle kinderen een kans te geven”

Beweegmakelaar Sanne en ik hebben Femke voor haar bijdrage als intermediair voor het Jeugdfonds sport en cultuur in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen.

Ze vertelt dat ze ontdekte dat kinderen uit een gezin op haar school met muzieklessen waren gestopt. Toen ze er achter kwam wat de reden was, is ze intermediair geworden. Ook Femke benadrukt dat schaamte bij ouders ten onrechte een rol kan spelen en daarom niet zelf bij een docent aankloppen. Extra belangrijk dus om te benadrukken dat anderen dit niet te weten komen. Alleen de direct betrokkenen.

In het budget van de gemeente Soest is nog ruimte genoeg voor meer aanvragen.
Wil je ook intermediair worden en er zo voor zorgen dat kinderen kunnen blijven sporten en aan cultuur kunnen blijven doen, ook al is het thuis wat financieel moeilijker? Je kan intermediair worden als je professioneel betrokken bent bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind voor wie de aanvraag gedaan wordt. Ouders/verzorgers, sportverenigingen en cultuuraanbieders kunnen geen intermediair worden.

Aanmelden als intermediair kan je via:
jeugdfondssportencultuur.nl

 

Heb jij je al verdiept in het steunpakket voor de lokale cultuur van de gemeente Soest?  

steunpakket gemeente klein

Het is zeker de moeite waard om dit steunpakket als cultuurmaker en culturele aanbieder door te nemen. 

Er is een overbruggingsregeling voor cultuuraanbieder die extra investeringen moeten doen om straks weer op te starten. Te denken valt aan de huur van een grotere ruimte of aan extra docentkosten.

Er is een transformatiebudget voor de gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn. Binnen de cultuur is er meer aandacht nodig voor een hybride aanbod om deze wendbaarheid te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van een combinatie van live aanbod en een goed digitaal aanbod. Dit laatste vraagt een andere manier van aanbod vormgeven, deskundigheid en apparatuur. 

Zowel landelijk als lokaal wordt zorg geuit over de impact van de coronamaatregelen op de individuele cultuurmakers. Door het cultuurmakersfonds wil de gemeente weer ruimte te maken voor nieuwe programma’s, projecten en activiteiten waarbij deze makers betrokken zijn. Zodat het culturele leven weer op gang kan komen en de makers weer (deels) hun werk betaald gaan uitoefenen.

Lees verder en de voorwaarden 


Corona-toolkit voor het verenigingsleven wordt regelmatig ge-update.

toolkit

Deze toolkit is ontwikkeld om culturele verenigingen te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de corona-pandemie. De toolkit bestaat uit allerlei bruikbare instrumenten, zoals handleidingen, tips en checklists. De toolkit wordt regelmatig ge-update en uitgebreid met nieuwe instrumenten. Sommige tools zijn nog in ontwikkeling.

Voor de koepels is een toolkit ontwikkeld met daarin verschillende handige handleidingen en tips. Bijvoorbeeld hoe je Instagram en Youtube goed inzet, maar ook hoe je jongeren bereikt en online een ALV organiseert. De corona-toolkit bevat voor iedereen die zich bezighoudt met verenigingsondersteuning bruikbare instrumenten. Lees verder

 

De Soester cultuurnieuwsbrief. 

2b

De Soester cultuurnieuwsbrief staat online. Maandelijks krijgt ze een update. De nieuwe berichten wordt bovenaan geplaatst. Sommige berichten zullen vanwege hun geldigheid langer op de nieuwsbrief blijven staan.

De nieuwsbrief is te vinden op onze website

 

 

Wil je elke maand de Culturele Agenda als PDF en de nieuwsbrief CultuurPuntSoest digitaal ontvangen? Stuur ons een e-mail.

Wil je je abonnement opzeggen? Stuur ons een e-mail.

 

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur