plectri

facebook-icon

twitter

facebook-icon

CultuurPuntSoest

Inbreng cultuurvisie nog steeds mogelijk 

2b

De wethouder van cultuur Nermina Kundić schrijft in haar nieuwsbijdrage dat het nog steeds mogelijk is om mee te denken met de nieuwe cultuurvisie. Door de corona crisis loopt ook de cultuurvisie vertraging op. De raad heeft aan de wethouder gevraagd de gevolgen van deze crisis voor de cultuur sector mee te nemen in de cultuurvisie.

En hoe doen koren  het eigenlijk? Immers de grootste verspreider van het virus is je adem. Koorleden moeten 3 meter van elkaar staan en in een ruimte van 30 kubieke meter! 

Anita Vreugdenhil, Cultuurconsulent. e-mail

 

Wethouder van cultuur onder de indruk van de veerkracht en de zorgvuldigheid van het culturele veld

nermina 250

We zullen het jaar 2020 binnen de cultuur niet snel vergeten. Wat is het een gemis, koren die niet zingen, muziekgezelschappen die lang stil lagen, musea die dicht waren, concerten die niet door konden gaan.

Gelukkig komt er weer ruimte nu de maatregelen wat versoepeld zijn. Bij enkele culturele plekken ben ik de afgelopen weken gaan kijken hoe de opstart is verlopen.

Ik ben echt onder de indruk van de zorgvuldige wijze waarop organisaties zich hebben ingericht op de anderhalve meter voorschriften. Lees verder

 

Lucie Horsch wint de Nederlands Muziekprijs en uit zicht kritisch in haar bedankspeech

blokfluit

Het voelt onwerkelijk om in deze tijd, waarin de culturele wereld wankelt, een muziekprijs in ontvangst te mogen nemen. Ik realiseer me dat ik me in een bevoorrechte positie bevind om hier nu een podium te krijgen en een kans om mijn stem te laten horen. Juist in een tijd waarin veel musici het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden.

Het liefste zou ik me tijdens dit concert alleen bezighouden met muziek maken. En ik denk dat ik voor alle musici spreek als ik zeg dat we onze stem het liefste via de muziek laten

horen… Toch blijkt vaak dat zelfs een uitvoering van grote artistieke kwaliteit niet genoeg is, om ook de politiek ervan te overtuigen dat kunst van essentieel belang is. Ensembles in heel Nederland worden namelijk afgemeten aan lijstjes met specifieke kwalificaties die bepalen of zij recht hebben op financiële ondersteuning.

Lees verder

 

Popmuzikanten gezocht: UP:Next

popmuzikanten gezocht

Een nieuwe financiële stimulans voor Utrechtse popmuzikanten: UP:Next! Dien tot 1 augustus 2020 je plan in en professionaliseer je popcarrière met 10.000 euro.

Ben jij een professionele popartiest uit de provincie Utrecht en wil je je carrière naar een hoger plan tillen? Dan kun je tot 1 augustus jouw unieke plan indienen. Eind 2020 selecteert de jury één plan, waaraan een bedrag van 10.000 euro gekoppeld is. Als artiest kan je dit bedrag naar eigen inzicht inzetten om een jaar lang te werken aan een vernieuwend muzikaal project. Hierin wordt toegewerkt naar een live presentatie van 40-45 minuten. We zijn op zoek naar artiesten die een nieuw geluid willen laten horen. Die buiten de gebaande paden willen treden. Die door willen bouwen.

Ben jij toe aan een volgende stap in je muzikale carrière? lees verder 

 

Verdere versoepeling van de maatregelen, maar hoe doen koren het?

2b

Verdere versoepeling van de maatregelen betekent momenteel dat ook de dansgroepen voor volwassenen weer binnen mogen oefenen. Dat bibliotheken, kunstencentra, musea en muziekscholen weer meer bezoekers mogen ontvangen. Aantal bezoekers in een gebouw hangt af van de mogelijkheid om de 1,5 meter afstand tussen elkaar te waarborgen. Alleen voor blazers en zangers geldt nog meer onderlinge afstand. 

Voor blazers is er intussen al wel iets meer mogelijk. Moesten ze eerst tussen de 5 en 12 meter afstandhouden, is dat nu 2 meter geworden. Ik heb Irma Vos van de Bachschool gevraagd hoe zij dat doet. Zij geeft fysiek fluit les van achter een scherm. Als je individueel zangles krijgt, mag dat wel binnen, maar wel met een afstand van 8 meter tussen docent en cursist.
Voor koren blijft het lastig. Voor zingen geldt namelijk vooralsnog een minimale afstand van 3 meter tussen elke zanger. En rondom is dat zelfs 30 kubieke meter: dus ook nog 4 meter boven hun.

Dit is de uiterste afstand die (grotere) druppels bij het zingen kunnen bereiken. Deze afstand moet ook in acht genomen worden als men niet zingt. Dit om de concentratie van aerosolen te beperken.

De meeste koren verwachten pas vanaf september hopelijk weer te kunnen beginnen.

 

Ondervinden jouw cursisten last ?

logo jeugdfonds sport en cultuur

Het is een onzekere tijd. Deze coronacrisis kan mensen ook economisch raken. Misschien ook wel ouders en kinderen bij jouw vereniging/organisatie. Als sport- of cultuuraanbieder zie en hoor je veel. Het kan gebeuren dat kinderen in het nieuwe seizoen wellicht opeens niet meer mee kunnen doen vanwege een veranderd financieel draagvlak. Misschien krijg je het te horen, of merk je dat de contributie niet, of niet tijdig wordt betaald. 

Als er thuis geen geld is om de contributie of het lesgeld te betalen, kan het jeugdfonds helpen. Het zou toch fijn zijn als deze kinderen kunnen aan cultuur kunnen blijven doen bij jouw vereniging of organisatie. Voor deze gezinnen kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht financieel bijspringen door de cursus te betalen tot een bedrag van 450,-.

Denk je nou dat een kind thuis opgroeit in armoede? Probeer het bespreekbaar te maken, wijs ze op de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht en laat ze via een intermediair (huisartsenpraktijk, basis- en middelbare school) een aanvraag indienen. Lees meer op de website  Maar je kan ook contact opnemen met de cultuurconsulent. e-mail Zij heeft ook flyers en posters om in je organisatie neer te leggen, zodat je je bezoekers en cursisten kan informeren. 

   

 

Wilheminakerk Soest krijgt nieuwe bestemming 

wilhelminakerk

De Wilhelminakerk in Soest is verkocht aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk. Daarmee wordt de kerk voor sloop behoed. In het gebouw zijn nog tot eind dit jaar kerkdiensten.

De stichting, opgericht door kerkgangers, wil het gebouw gebruiken voor maatschappelijke en culturele doeleinden, zoals inloopuren en concerten. De kerk krijgt de naam De Willemien en kan ook voor rouw- en trouwdiensten nog worden gebruikt.  

De Wilhelminakerk is een van de vijf kerken van de Protestantse Gemeente Soest. Besloten is om deze kerk, samen met De Open Hof, te sluiten met ingang van 2021. Teruggang in het aantal kerkgangers en daardoor ook in de binnenkomende financiële bijdragen is daarvan de oorzaak. De Emmakerk, de Oude Kerk en de Johanneskerk blijven open. 

 

Noodfonds Muziek opgericht

2b

Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben voor wie de nood het hoogst is een Noodfonds Muziek opgericht. Ook Spotify is partner in het Noodfonds Muziek. Uit onderzoek onder rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena blijkt 48% niet rond te kunnen komen met uitsluitend de maatregelen van het kabinet. Als gevolg van de Coronacrisis liggen de activiteiten in de sector vrijwel volledig stil. 

Sena en Buma/Stemra dragen samen in totaal € 3.750.000 bij aan het Noodfonds Muziek. Particuliere muziekliefhebbers kunnen bovendien via www.noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie doen, die door Spotify verdubbeld wordt.

Ook het LKCA (voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten) hoort graag de impact van deze crisis op je werk of organisatie. Stuur een e-mail

 

Hoe wordt de 300 miljoen euro extra voor cultuur besteed? 

2b

Het is mooi nieuws wat we half april hoorden: de regering maakt 300 miljoen euro extra vrij voor de culturele sector omdat de generieke maatregelen onvoldoende helpen. Maar helaas komt die extra steun nauwelijks terecht bij cultuureducatie en cultuurparticipatie. De organisaties en zzp’ers op deze terreinen blijven afhankelijk van de generieke maatregelen, terwijl ze hier in de praktijk lang niet allemaal voor in aanmerking komen.

De minister doet daarom ook een beroep gemeenten en provincies om deze groep te steunen. Maar het is de vraag of de gemeenten, die het al financieel  zwaar hadden voor deze crisis door met name hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, dat nu kunnen opbrengen. Lees meer

 

Nieuwsbrief CultuurPuntSoest vaker geüpdatet. 

2b

De nieuwsbrief CultuurPuntSoest staat online. Tot nu toe krijgt ze tegelijk met de uitgave van de culturele agenda een update. Vanaf mei zullen we regelmatiger de nieuwsbrief van een nieuw bericht voorzien. Het nieuwe bericht wordt bovenaan geplaatst. Een ander bericht wordt er afgehaald. Ook zal er een datum van plaatsing bijgezet worden.

Diegenen die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd blijven nog maandelijks de nieuwsbrief ontvangen. Maar nu bestaat de mogelijkheid dat gedurende de maand nieuwe berichten zullen verschijnen.

De nieuwsbrief is te vinden op onze website

 

 

Wil je elke maand de Culturele Agenda als PDF en de nieuwsbrief CultuurPuntSoest digitaal ontvangen? Laat het ons weten: e-mail ontvangen 

Wil je je abonnement opzeggen? Stuur ons een mail.

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur