plectri

insta

twitter

facebook-icon

Nieuwsbrief december 2018

Gluren bij de Buren - Je kan je nog aanmelden!

1b

Op zondag 10 februari kan er in Soest weer gezellig gegluurd worden. Gluren bij de Buren is hét huiskamerfestival waarbij het vloerkleed het podium is en de bank de tribune. De huiskamers van Soest veranderen voor een dag in echte podia, voor zeer intieme optredens van verschillende lokale talenten. Door het hele dorp kun je genieten van singer-songwriters, theatermakers, koren, noem maar op. De acts spelen tussen 12:00 en 17:00 uur; meerdere optredens van 30 minuten, die kun je gratis kunt bezoeken.

Dit initiatief juichen wij van harte toe dus wij zeggen: schrijf je in! Opgeven met je act of huiskamer kan nog tot 7 december via: www.glurenbijdeburen.nl/soest

Make Music Together

2b

Een bijzonder project, waarbij Soester inwoners elkaar muzikaal leren kennen. Wil jij samenspelen met muzikanten uit verschillende culturen? Dan is Make Music Together iets voor jou. Eén keer in de maand komen de muzikanten in de Plantage bij elkaar. Op hun website vind je alle informatie.

In het AZC Zeist en de Noodopvang waren in de loop van 2016 zo’n 1.000 vluchtelingen gehuisvest. Het project Make Music Together, nodigde iedereen uit het AZC en de Noodopvang uit, als amateur of professional muziek te maken met muzikanten uit Soest/Soesterberg en Zeist. Na sluiting van het vluchtelingenkamp werd het project eenmaal per maand voortgezet in de Plantage aan de Smitsweg 311 te Soest.

Fonds voor Soest

2b

Fonds voor Soest zet zich in voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooier, groener en socialer Soest en Soesterberg. Fonds voor Soest is van en voor Soesters en bedoeld om kleinschalige projecten financiële steun te verlenen. Passende projecten dragen bij aan een betere leefomgeving, cultuur, onderwijs, gezondheid, natuur, sport of veiligheid. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van inwoners en onderlinge verbondenheid.

Heb je een goed project? Doe dan een aanvraag! Wil je het fonds of een specifiek project steunen? Doe dan een donatie! Kijk voor meer informatie op: www.fondsvoorsoest.nl

Winnaar Gouden Splinter bekend!

2b

Winnaar Gouden Splinter bekend
De voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, heeft op 23 november het Gouden Uitroepteken, vergezeld van een geldcheque van 2.500 euro, uitgereikt aan “Theatergroep Splinter” uit Houten. Eemnesser Popkoor “Dijksound” ontving de tweede prijs van 1.500 euro en “Lokaal Austerlitz” ging er met de derde prijs van 1.000 euro vandoor. De feestelijke uitreiking vormde de finale van het Advies op Maat-traject, een samenwerking tussen het Cultuurfonds en provincie Utrecht waarbij verenigingen advies in kunnen winnen over organisatievraagstukken.

Het afgelopen jaar hebben dertien Utrechtse culturele organisaties, in samenwerking met een adviseur van de SESAM Academie (SEnioren en SAMenleving), gewerkt aan een specifiek organisatorisch vraagstuk. Bijvoorbeeld op het gebied van marketing of fondsenwerving. Zie website

Save the Date! Cultureel Cafe - Zondag 13 januari 2019

2b

Het is nog even toekomstmuziek maar interessant genoeg om nu alvast te vermelden.Op zondag 13 januari 2019 brengt Cultuurpunt Soest i.s.m. Cultuurplatform Soest graag samen met u een toost uit op het nieuwe jaar. Vele items uit het culturele leven dat dat Soest rijk is zullen de revue passeren.En dat alles onder het genot van een hapje en drankje.

Locatie is Artishock. Noteer 13 januari alvast in uw agenda. Meer informatie zal worden gepubliceerd op onze website, FB en in de volgende nieuwsbrief.


Organiseer je een culturele activiteit in Soest en wil je dat ze op de culturele agenda en op www.uitinsoest.nl verschijnt? Geef dan de activiteit die je in januari 2019 voor het publiek openstelt, vóór 17 december aan ons door via:

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur