plectri

facebook-icon

twitter

facebook-icon

April 2020

Anders dan anders

2b

 

Deze nieuwsbrief is anders dan je gewend bent. Hoe kan het ook anders. Ze staat in het teken van de coronacrisis en de impact op ons culturele en creatieve leven. Maar naast al het sombere ontstaan er ook mooie oplossingen en nieuwe onlineprojecten.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, aanvullingen of zelf inspirerende tips hebben, deel ze met me. Voor nu wens ik jullie veel gezondheid toe, zowel fysiek als mentaal.

Anita Vreugdenhil, Cultuurconsulent. e-mail

 

Wethouder van Cultuur steekt culturele veld hart onder de riem

2b

 

De wethouder van cultuur, Nermina Kundić heeft maandag 30 maart een hart-onder-de-riem-email gestuurd naar alle cultuurmakers. Ze toont begrip voor de zorgen die leven binnen de cultuur in Soest en Soesterberg. Zij schrijft:  “ Vanuit de gemeente willen wij graag meedenken over oplossingen voor de problemen waar culturele organisaties momenteel tegenaan lopen”.

Zij roept cultuurmakers in de gemeente op om deze problemen te delen met hun contactpersoon bij de gemeente,zodat ze een goed beeld krijgt van de effecten van de corona-maatregelen op het cultuurveld. Lees verder

Misschien heb je vragen aan de gemeente Soest. Hoe wordt er met de toegezegde subsidies en de daaraan gekoppelde inspanningsverplichting omgegaan? De ambtenaar van cultuur, Gwen Visser, liet nog weten dat het college van Soest zich momenteel beraadt hoe om te gaan met de verstrekte subsidies voor evenementen die niet door kunnen gaan of verzet worden. Maar ze zal zich zeker coulant opstellen.

 

De gevolgen van de coronacrisis voor organisaties en kunstenaars 

2b

 

De schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, is naar verwachting nu al minimaal 12 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die de afgelopen week is gehouden door KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA. En dat was voordat bekend werd dat het verbod op evenementen tot 1 juni werd verlengd.  Lees meer op de website van LKCA.

Op verschillende websites is informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties en kunstenaars te vinden, met vragen en antwoorden. Lees verder

   

 

Taskforce maakt zich hard om de schade te beperken

2b

 

De Kunstenbond - Kunsten’92, brancheorganisaties en fondsen: allemaal maken zich hard om ervoor te zorgen dat het culturele veld deze crisis met zo min mogelijk schade overleefd.

Kunsten’92 is een belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, inclusief de creatieve sector. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Ze heeft direct nadat de Tweede Kamer een motie had aangenomen voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector, een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve CoalitieFederatie Creatieve Industrie - Federatie Cultuur en natuurlijk Kunsten’92.

De taskforce gaat in samenspraak met de diverse partijen de sectorspecifieke problematiek beschrijven, de schade op de kortere en de langere termijn inventariseren en voorstellen ontwikkelen voor ondersteuning van de cultuursector.

Naar de Taskforce

 

Meldpunten - in ieder geval tot 1 juni open

2b

 

De Kunstenbond heeft een meldpunt opgericht, waar zzp'ers in de culturele en creatieve sector hun afzeggingen als gevolg van het coronavirus kunnen melden. Je kunt zelf bepalen welke informatie je geeft, over het evenement, de geplande datum en gederfde inkomsten tot 1 juni.

Koornetwerk Nederland wil ook graag van koren horen wat hun impact is. e-mail

Ook het LKCA (voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten) hoort graag de impact van deze crisis op je werk of organisatie. e-mail

 

Coronaproof alternatieven

2b

 

Wat doe je als je werkzaam bent in de culturele sector? Het sluiten van de deuren betekent het afgelasten van concerten en voorstellingen. Bij cultuurverenigingen zijn repetities en bijeenkomsten afgeblazen, musea zijn gesloten, projecten worden uitgesteld. De eerste week waarin dit gebeurde, is er direct snoeihard gewerkt om toch de lessen door te laten gaan. Dat betekent nieuwe onlinevaardigheden leren, zoeken naar creatieve oplossingen. Want waar ga je nu bijvoorbeeld je dansles ‘geven’? Lees verder

 

 

Financieringsmogelijkheden nieuwe projecten

2b

 

Naast alle moeilijkheden die deze tijd brengt, had je misschien al een idee voor een project. Je kan deze tijd gebruiken om op zoek naar financiering te gaan. Het cultuurpunt heeft sinds kort op haar site een pagina over diverse financieringsmogelijkheden. Kijk op www.cultuurpuntsoest.nl onder financiën. Of het nu om een lening gaat, een fonds, of zelf een crowdfunding opzetten. De informatie kan je op deze site vinden.

Ook vind je hier wat de gemeente Soest financieel voor je kan betekenen. Mis je nog een fonds waar jij gebruik van hebt gemaakt, deel het! Mail het naar me en ik zet het zo snel mogelijk op de site. Maak je regelmatig gebruik van verschillende of eenzelfde fonds? Ik hoor graag je verhaal. Ook daar kunnen anderen wat aan hebben. Aarzel je, zoek je ondersteuning? Stuur mij een e-mail Wellicht kan ik je helpen.

 

Let op: In verband met de coronacrisis verschijnt er in de maanden april en mei geen culturele agenda.  

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur