plectri

Heb jij professionele apparatuur voor een livestream nodig? 

Tot 1 februari 2023 kunnen cultuuraanbieders dit tegen een aantrekkelijke prijs huren bij Kunstenhuis Idea. 

Kunstenhuis Idea biedt de volgende middelen aan voor verhuur.   

verhuur prijs apparatuur voor cultuuraanbieders in Soest

Werkwijze 
Een verzoek om apparatuur te huren kan je afstemmen met Martijn Beaufort,  
E: . Met hem bespreek je ook wanneer de te huren apparatuur door jou opgehaald en teruggebracht kunnen worden.  
 
Kunstenhuis Idea behoudt zich het recht voor om tot drie werkdagen voor het ingaan van de verhuur de uitleen te annuleren.   

De middelen worden door Idea in topconditie gehouden. De huurder kan geen aanspraak maken op schade of gevolgschade van niet of gebrekkig functioneren van het gehuurde.  

Er wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten met de huurder waarin als voorwaarde staat vermeld dat de huurder aansprakelijk is voor schade of verlies. Mocht onverhoopt de verzekering van de huurder dit niet of onvoldoende uitbetalen, staat de gemeente garant. 

Ook bij het Herman van Veen Arts centre kan je voor apparatuur voor livestream terecht. Livestreamen moet wel op de locatie van het Arts centre plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met Valentijn van Veen. E:

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur