plectri

Het Jeugdfonds sport en cultuur per 1 mei 2022 start een pilot: vanaf dat moment vergoeden zij de daadwerkelijke contributie-/lesgeldbedragen in plaats van het aanhouden van een maximumbedrag per aanvraag. 

Dit doen ze om het deelnemen van kinderen juist nu, na alle corona-perikelen, te stimuleren Dit kan dit jaar dankzij extra landelijke financiële middelen. Gezien het een pilot betreft, geldt deze aanpassing vooralsnog voor de periode tot en met december 2022, mits het budget toereikend is. Hierbij gelden wel een aantal regels:  

1) Het nieuwe beleid geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen en niet voor zwemlesaanvragen. Voor zwemlessen hebben we bijna overal al aparte afspraken.

2) Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een sport- en cultuuraanvraag te doen.

3) Het maximale bedrag voor de waardebonnen blijft gehandhaafd, namelijk 100 euro.

4) Er worden geen dure abonnementen e.d. voor onbeperkt sporten/lessen vergoedt, de richtlijn is 2x per week sporten/lessen.

5) Mocht je in 2022 al een aanvraag hebben ingediend waar eigenlijk een hogere bijdrage voor nodig zou zijn, dan kan je dat tot en met 31-5-2022 aan het Jeugdfonds doorgeven. 

6) Deze regeling is alleen voor aanvragen die in 2022 worden ingediend en zolang het extra budget toereikend is.

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur