plectri

Training en inspiratieavond

Inspiratieavond Samen Slim Deelnemers Werven 

De inspiratieavond Samen Slim Deelnemers Werven is voor cultuuraanbieders die hun organisatie of hun lessen een boost willen geven. Onderwerpen die aan bod komen zijn:  
Weet je of je leden nog tevreden zijn. Wordt het misschien tijd om een nieuwe doelgroep te benaderen? Hoe kom je in contact met deze doelgroep? Is het nodig je aanbod aan te passen? En waarom dan en hoe? Zijn er medespelers in de regio?   

Kortom wil je je lessen of organisatie een boost geven? 

Kom dan naar de inspiratieavond Samen Slim Deelnemers Werven. Je krijgt een inkijkje in hoe je dat kan doen. In 2 uur tijd doorlopen we samen de training die speciaal hiervoor is ontwikkeld en binnen de sport al langer wordt ingezet. Aan het eind heb je een idee wat je kan oppakken om die boost daadwerkelijk te realiseren. 

Wanneer: Maandag 30 mei 
Hoe laat: 19.30 -21.30 
Locatie: Zodra dit bekend is, laten we je het weten. In ieder geval in Soest 

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent, e-mail

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur