plectri

Cultuur en Online; een blijvend koppel.
Daarom nodigen we je uit voor een workshop ‘cultuur online’.
(gratis voor de cultuuraanbieders in Soest en Soesterberg)

Allemaal zijn we afgelopen jaar meer online gaan doen. En hebben daar met vallen en opstaan stappen in gemaakt. Maar misschien ben je wel heel blij als dat straks, na de zomer, niet meer hoeft. Toch is er het inzicht ontstaan dat online aanbieden veel kan opleveren en niet meer weg te denken is.

Denk maar aan live streaming: je bereikt een ander of meer publiek. Zeker als ze het ook nog op een ander tijdstip kunnen terugkijken.
Maar ook via Zoom of Teams een bijeenkomst organiseren kan nog steeds voordelen bieden. Je kan nu een spreker uitnodigen die anders niet zo snel kan komen.
Je kan ook onderdelen van je cursusaanbod online opnemen, zodat cursisten dat ook nog in hun eigen tijd terug kunnen bekijken.

De gemeente Soest is enige tijd geleden met een aantal cultuuraanbieders een werkgroep digitalisering gestart. Een eerste actiepunt was het inventariseren van de digitaliseringsbehoefte onder cultuuraanbieders. Hier kwam o.a. de behoefte aan goede apparatuur uit om een goede live streaming te realiseren en hoe daar dan mee te werken. En de behoefte een professionaliseringsslag te maken om je verhaal ook online aantrekkelijk te kunnen vertellen.

Workshop ‘cultuur online’  - Save the date

In september organiseren we daarom een kennis en doe workshop 'cultuur online’. Tijdens deze workshop bieden we je twee sessies aan. In sessie 1 ga je oefenen met een professionele camera, geluid en belichting. Je leert over online ticketverkoop, streaming, opnemen en monteren.  In sessie twee ga je aan de slag met wat je wilt vertellen en hoe je dat digitaal het beste kan doen. Je leert over script en scenario schrijven, het opbouwen van een set, geluid, belichting en monteren. Uitgangspunt is het gebruik van je eigen mobiel en hoe je daar beter mee kan filmen.

Bij beide sessies ligt de nadruk op het zelf aan de slag gaan.

Interesse? De eendaagse workshop 'cultuur online’ duurt van 10.00 - tot 15.30. Ze vindt plaats in Idea. We gaan 2 data voorstellen, dus leg deze alvast vast:
zaterdag 11 september of woensdag 15 september.

Na de zomer sturen we je een aanmeld formulier met alle informatie.  De workshop vindt plaats op de dag waarop de meeste aanmeldingen zijn. Blijkt dat er op de andere dag ook voldoende aanmeldingen zijn, gaan we de workshop op een ander moment herhalen.

Voor nu wensen we je een fijne zomer.

Namens de werkgroep digitalisering:

Janneke de Groot, St. Literaire Activiteiten Soest,
Bas Ovink, theater Idea,
Peter Schipper, Cultuurplatform Soest,
Valentijn van Veen, Herman van Veen Arts Center,
Anita Vreugdenhil, CultuurPuntSoest.

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur