plectri
Online Art Mediation
Museum Boijmans was al voor de corona risis op zoek was naar digitale alternatieven voor kunstbeleving, omdat het de deuren voor langere tijd zou sluiten in verband met een ingrijpende renovatie.
Yoeri Meessen - hoofd educatie Boijmans - vertelt: “Wij zijn gaan nadenken over de fundamentele vraag wat het is om een museum te zijn. Daarbij zijn ook kwesties naar voren gekomen als: hoe deel je je collectie met het publiek, op welke plekken en op wat voor manier.”
Als je toch al gaat vernieuwen rijst ook de vraag: hoe kan de online aanwezigheid van het museum gaan werken? “We denken dat de website als online middel om de bezoeker fysiek naar het museum te, achterhaald is. We komen erachter dat de digitale aanwezigheid van een museum ook als een volledige, volwaardige kunstbeleving kan werken. Maar de vraag is dan: Hoe kun je de methodes die je in het museum gebruikt vertalen naar een online kunstbeleving?

 

Wat is Art Mediation? 
Art Mediation (offline) is een actieve vorm van bemiddeling tussen kunstwerk en kijker. Het is een vorm van publiekswerking in de tentoonstellingsruimte die draait om een open dialoog met de bezoeker, om zo samen te onderzoeken wat er gezien wordt en hoe dit beleefd wordt. Art Mediation geeft de kijker ingangen om een individuele interpretatie te vormen over het kunstwerk. Ook geeft het ruimte voor meerstemmigheid en nieuwe betekenisgeving.

Het gaat hierbij niet om een digitale versie van de fysieke wereld. Maar idealiter zijn de virtuele en fysieke beleving complementair aan elkaar. "Wat ik", zegt Yoeri, "zo mooi vind aan het online Art Mediation project, is dat we onderzoeken hoe je beide kunt doen, fysiek én online.”

Bron: Brigitte Jansen en Museum Boijmans van Beuningen; Een Handboek voor online Art Mediation, maart 2020
Lees het hele artikel

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur