plectri

Hybride ondernemen

‘Hybride ondernemen’, een combinatie van real life en online culturele activiteiten, wordt voor de cultuursector steeds relevanter. 
In de hele maatschappij speelt digitalisering een rol; de coronacrisis heeft tot stroomversnelling geleid. Hybride is overigens geen doel op zich, het gaat vooral om andere doelen zoals groter bereik, klantenbinding en verhoging van inkomsten. Hybride ondernemen – fysiek en digitaal – kent twee grote voordelen.
Het eerste voordeel is dat podia worden toegevoegd aan de bekende podia om publiek te bereiken. De nieuwe route draagt bij aan behoud en binding van publiek. De term ‘podium’ wordt hier overigens gebruikt als plek of kanaal waar de culturele uiting publiek vindt.
In de tweede plaats biedt fysiek en digitaal meer keuzes en variaties voor het publiek.

Het belang van social media
Afgelopen jaren is de inzet van social media al enorm toegenomen. Facebook, Instagram en Youtube zijn veelgebruikte marketingtools. Het belang van social media als marketingtool lijkt met de komst van online podia alleen maar toe te nemen. Ingegeven door de behoefte contact te houden met publiek is veel gebruik gemaakt van de bekende social media. Streamen op Youtube of Facebook en al snel ook Zoom werden ontdekt en toegepast.

Gevarieerd aanbod
De zoektocht is volop aan de gang naar hoogwaardige online aanbiedingsvormen die recht doen aan de artistieke waarden. Er kan momenteel meer; het publiek accepteert meer. De eerste resultaten van hybride zien we bijvoorbeeld terug in producties die ontwikkeld zijn met het oog op fysieke en online versies. Een verdieping in de thematiek van een cultuuruiting blijkt een waardevolle online toevoeging. Hiermee wordt het aanbod dus ook inhoudelijk aangepast aan het nieuwe podium. De huidige zoektocht gaat ook over het bieden van een online beleving bij het publiek die zich kan meten met de fysieke beleving. Verderop in de nieuwsbrief komen nog een paar mooie voorbeelden langs.
Lees het hele artikel: 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur