plectri

OVERBRUGGINGSREGELING STEUNPAKKET UTRECHTSE CULTUUR- EN ERFGOEDSECTOR IS GEOPEND:

AANVRAGEN TOT 22 OKTOBER 2020 MOGELIJK

 

 

De provincie Utrecht heeft de overbruggingsregeling binnen het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector vastgesteld. Culturele instellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Zij kunnen van 7 tot 22 oktober 2020 via het subsidieloket een aanvraag indienen. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan het in stand houden van de culturele infrastructuur.

 

Met de Overbruggingsregeling worden instellingen geholpen die in de periode van 15 maart 2020 tot 15 september 2020 financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het sluiten van hun deuren of dat ze minder bezoekers konden ontvangen.

 

Er kan een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 200.000 per instelling. Daarbij compenseert de provincie maximaal 75% van het schadebedrag, waarmee instellingen worden gestimuleerd om ook een beroep te doen op gemeenten, fondsen of andere financiers.

De hoogte en verstrekking van de subsidie wordt door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld.

 

De criteria voor de aanvragen zijn te bekijken in de uitvoeringsverordening van de overbruggingsregeling.

 

Steunpakket 

 

Het totale steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro en heeft tot doel om samen met andere partners de eerste financiële klappen bij de regionale cultuur- en erfgoedsector op te vangen. De overbruggingsregeling is één van de vier regelingen in het steunpakket waar instellingen een aanvraag voor kunnen indienen.

 

Culturele instellingen kunnen met hun vragen terecht bij de provincie via het e-mailadres:

  

 

 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur