plectri

Wethouder Cultuur, Nermina Kundic, stuurde deze week een brief aan het cultuurveld in Soest. In deze nieuwsbrief deelt ze een samenvatting daarvan.

Nermina brief cultuurveld klein

De cultuur in Soest bevindt zich in zwaar weer. We zijn de gevolgen van de eerste serie Coronamaatregelen nog niet te boven en krijgen opnieuw te maken met beperkende maatregelen. Daar waar organisaties of zzp-ers de eerste periode zijn doorgekomen met verlies van inkomsten, hebben we opnieuw te maken met een periode van beperkingen. Ik maak me daar, als wethouder cultuur, zorgen over. Het is van essentieel belang voor de cultuur in Soest dat we, in deze bijzondere tijd, samen werken aan de instandhouding van een cultureel klimaat.

In de afgelopen maanden ben ik onder de indruk geweest van jullie veerkracht en de creativiteit. Daar waar iets mogelijk was, kwam een initiatief. Vaak kleinschalig, maar met grote betekenis voor inwoners en cultuurliefhebbers. Er is nagedacht over een cultureel digitaal jongerenplatform deze zomer. Het atelierlint kon gelukkig doorgaan in september. In het voorjaar is er een alternatieve en kleinschalige kunstroute georganiseerd door het cultuurpunt. Nadja Willems maakte een prachtig coronadocument door huisgenoten te fotograferen in houten boxen. Er werd een boek gemaakt over Soest in Coronatijd. Maar, zoals deze voorbeelden ook al laten zien, niet voor alle culturele activiteiten zijn alternatieven even makkelijk. Vooral voor de podiumkunsten zijn de maatregelen ernstig beperkend. Veel doorgeschoven activiteiten worden nu opnieuw een jaar verplaatst. Dat vraagt een enorme veerkracht van het hele cultuurveld. Ik ben me daar zeer van bewust.

Toch vraag ik jullie om, ondanks alle beperkingen, mee te blijven denken over kansen die passen binnen de huidige mogelijkheden. Kunnen we in samenwerking iets doen voor cultureel Soest? Kunnen we de cultuur levend houden? Ook binnen de gemeente willen we zo breed mogelijk proberen mee te denken over mogelijkheden. Laat het ons dus weten als je ideeën hebt of mogelijkheden ziet.Ik wil jullie met deze brief ook informeren over een aantal ontwikkelingen vanuit de gemeente. Zoals jullie weten, zaten we in een proces van het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie 2021-2025. Met de huidige ontwikkelingen hebben wij het plan de visie verder uit te stellen en eerst een scan te maken van de gevolgen van corona op de cultuur in Soest. Het College van B&W heeft ook de gemeenteraad voorgesteld de aangekondigde bezuiniging op Cultuur door te schuiven om zo de Cultuur in 2021 niet dubbel te raken. De Raad stelt op 11 november 2020 de programmabegroting vast. Pas dan is uitstel van de bezuiniging definitief.Graag blijven wij op de hoogte van initiatieven of gaan in gesprek als je ideeën hebt waar de gemeente bij kan helpen. Ook gaan we op korte termijn een digitale ontmoetingen opzetten zodat ik ook de signalen uit het cultuurveld rechtstreeks hoor en we in gesprek kunnen blijven over alles wat er op ons afkomt.

Ik wens jullie allemaal opnieuw veel veerkracht in de komende periode.Nermina KundicWethouder Cultuur

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur