plectri

Aan cultuurmakers in Soest en Soesterberg

We zullen het jaar 2020 binnen de cultuur niet snel vergeten. Wat is het een gemis, koren die niet zingen, muziekgezelschappen die lang stil lagen, musea die dicht waren, concerten die niet door konden gaan. Gelukkig komt er weer ruimte nu de maatregelen wat versoepeld zijn. Bij enkele culturele plekken ben ik de afgelopen weken gaan kijken hoe de opstart is verlopen. Ik ben echt onder de indruk van de zorgvuldige wijze waarop organisaties zich hebben ingericht op de anderhalve meter voorschriften. Ik ben ook onder de indruk van de veerkracht van zoveel medewerkers en vrijwilligers die blij zijn dat er weer wat mogelijk is, maar moeten werken onder hele nieuwe omstandigheden. Per 1 juli kunnen we weer grotere groepen ontvangen, maar de anderhalve meter voorschriften blijven een uitdaging voor het culturele leven.

Ik wil jullie bedanken voor jullie inzet in deze lastige tijd. Ik ben trots op Soest als ik zie dat men steeds blijft zoeken naar de mogelijkheden. Van buiten muziek maken bij verzorgingstehuizen tot het organiseren van een kleinschalige kunstroute ‘terug naar onze wortels’. Van de eindmusicals van groep 8 in Cabrio tot poppenspel in de openlucht bij de Paltz. Van een schitterend filmpje vanuit de jongeren over Corona in Soest tot digitale oplossingen om leden te blijven binden aan de verschillende verenigingen en organisaties. Er blijven initiatieven komen van activiteiten die mogelijk zijn binnen de beperkingen. We verlangen allemaal weer naar een vol en bruisend cultureel leven.

Ook in het gemeentehuis wordt er hard gewerkt om te kijken wat er nodig is in deze Corona-tijd. Mocht je ergens tegenaan lopen of vragen hebben, aarzel dan niet om bij ons aan te kloppen. We kunnen niet alles oplossen, maar willen zeker met je meedenken.

Zoals velen van jullie weten hebben we voor de Corona een start gemaakt met het ophalen van ideeën voor de nieuwe cultuurvisie. In deze visie kijken we naar de culturele plannen voor de komende vier jaar. De gemeenteraad heeft onlangs gevraagd om daar ook de corona-effecten in mee te nemen. Dat is een begrijpelijke vraag. Die gevolgen hangen natuurlijk wel af van de ontwikkelingen in de komende maanden. Zetten de versoepelingen door of krijgen we opnieuw verscherping van maatregelen. Dit is nog niet in te schatten en dat betekent dus vertraging voor de nieuwe cultuurvisie. Dat wil niet zeggen dat het proces stil ligt. We zijn achter de schermen bezig met een evaluatie van het huidige beleid. Daarvoor leverden zowel inwoners als culturele partijen op digitale wijze inbreng. Ben je nog niet betrokken bij de nieuwe cultuurvisie, maar wil je graag meedenken, meld je dan even bij de beleidsadviseur Cultuur door een e-mail te sturen naar: E: .

Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe!
Nermina Kundić

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden tot maximaal €450,- vergoed. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur