plectri
cultureel café 2 sept 2019 Jaarlijks zijn er drie culturele cafés met telkens een andere insteek.  Zo is er een kenniscafé, waar een actueel onderwerp wordt besproken. Tevens is er een idee-café. Hier delen de bezoekers hun plannen en vragen. En er is een netwerkcafé pur sang. Het netwerken met elkaar blijft wel tijdens elk café mogelijk. 
Houdt de kranten, de site en FB cultuurpunt in de gaten voor wanneer er weer een café is.

Het cultureel café is gratis en voor alle cultuur geïnteresseerden.

Impressie Cultureel Café 

cultureel café 1 zomer 2020   cultuurcafé zomer 2020

 

      

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur