plectri

Het CultuurPuntSoest is lokaal aanspreekpunt voor het Jeugdfonds cultuur.  

Landelijk gezien leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Door het Jeugdfonds kunnen ze toch aan een sport of culturele cursus meedoen. En dat is belangrijk. Het is belangrijk om mee te doen met de samenleving en er niet buiten te vallen. Daarnaast is het beoefenen van een sport of een culturele activiteit ook belangrijk om allerlei hedendaagse vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor krijgt meedoen met de samenleving ook in de toekomst meer kans. 

Al ruim 6 jaar verzorgt het CultuurPuntSoest de promotie van het Jeugdfonds sport en cultuur binnen de gemeente Soest en Soesterberg. Dat doet ze o.a. door flyers op verschillende locaties in Soest te leggen, naar de scholen te brengen, cultuuraanbieders en ouders te wijzen op het bestaan van het Jeugdfonds en op de site waar we een speciale cursusgids bijhouden. In 2019 is ook 'the floor is yours', een breakdance cursus voor kinderen georganiseerd om het fonds te promoten. 
Ouders hebben ervaren dat hun kind, ondanks de financiële thuis situatie, toch met een cursus mee kunnen doen. Het cultuurpunt heeft het project in Soest gerealiseerd.

Veel voorkomende vragen:

Op welke leeftijd komt een kind in aanmerking voor het Jeugdfonds? 
Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, 

Is er een duidelijke financiële grens om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor het Jeugdfonds?
De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130% van het sociaal minimum.

Hoeveel vergoedt het Jeugdfonds maximaal?
€ 450,-

Hoe wordt de betaling van de cursus gedaan? 
Het Jeugdfonds betaalt zelf de cursus. Dat betekent dat als de cursus € 200,- kost, alleen dit bedrag vergoed wordt.

Hoe lang is de aanvraag geldig? 
De aanvraag en toekenning is alleen voor deze cursus voor dat ene jaar geldig.

Als er meer kinderen in het gezin wonen, mogen ze dan allemaal een beroep doen op het Jeugdfonds?
Ja.

Mag een kind meerdere cursussen volgen die dan vergoed worden door het Jeugdfonds? 
Nee, een kind mag 1 cursus doen. 

Mag een kind wel een sport en een culturele cursus volgen?
Nee, een kind zal tussen sport of cultuur moeten kiezen.

Heb je andere vragen of is het toch nog niet duidelijk? Bezoek de website van het Jeugdfonds of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 609 58 17 E: of Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht T 06 - 54 65 79 69 E:  .

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur