plectri

Kunst Natuur Welzijn is er voor iedereen die een moeilijke periode doormaakt in zijn of haar leven. Het kan zijn dat je je depressief voelt, of eenzaam, dat je werkloos bent geraakt of een verlies hebt geleden. Wat er ook is, wij willen je door middel van activiteiten op het gebied van kunst en natuur positieve ervaringen bieden.

Kunst en natuur kunnen er allebei voor zorgen dat je minder stress ervaart, dat je je blik verruimt en weer nieuwe mogelijkheden gaat zien. Of gewoon, dat je een aantal uren afleiding hebt. En misschien krijg je door de activiteit die je doet, weer meer energie. Natuurlijk kun je ook nieuwe mensen ontmoeten.

Bij onze activiteiten ben je vrij om te bepalen of je je probleem of verhaal met anderen deelt of niet. Het (mee)doen staat sowieso altijd centraal. Als je je aanmeldt houden we een kort kennismakingsgesprek.

Onze activiteiten zijn voornamelijk groepsactiviteiten, waaronder schilderen/tekenen, creatief zijn met materialen uit de natuur, of samen kunst kijken. Enkele activiteiten kun je ook individueel doen.
Voor informatie over alle activiteiten en aanmelden zie www.kunstnatuurwelzijn.nl

Graag tot binnenkort!

Angela van Iersel en Floor de Graaf

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur